pzh@pzh.gov.pl

Zaproszenie na konferencję poświęconą zjawisku ChemSex

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką
ChemSex, a w szczególności osoby pracujące w placówkach zajmujących się profilaktyką lub leczeniem uzależnień, profilaktyką lub leczeniem zakażeń HIV i innych infekcji przenoszonych drogą płciową, a także pracujące w instytucjach naukowo–badawczych, uczelniach wyższych, czy jednostkach administracji rządowej lub samorządowej zajmujących się wyżej wspominaną tematyką.

Warunkiem udziału jest dokonanie rejestracji na stronie: https://events.pzh.gov.pl/
Udział w konferencji jest bezpłatny, obejmuje uczestnictwo we wszystkich sesjach, materiały konferencyjne, zaświadczenia o uczestnictwie (dla zainteresowanych) oraz wyżywienie.
Osobom spoza Warszawy zapewniamy jeden nocleg w miejscu konferencji. Nie zwracamy kosztów dojazdu.
Liczba miejsc ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń

Program konferencji do pobrania