| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Zaproszenie na konferencję “Wpływ zmian klimatu na stan zdrowia – identyfikacja i ocena zagrożenia czynników klimatycznych oraz klimatozależnych”

Zapraszamy do wzięcia w udziału w konferencji regionalnej “Wpływ zmian klimatu na stan zdrowia – identyfikacja i ocena zagrożenia czynników klimatycznych i klimatozależnych”, która odbędzie się 8.11.2019 roku w Łodzi w Iness Hotel przy ul. Wróblewskiego 19/23, od godz. 09:30 do godz. 14:00

Szanowni Państwo,
Konferencja skierowana jest do przedstawicieli: Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jednostek ochrony zdrowia, organów władzy samorządowej, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jednostek naukowych, placówek oświatowych, mediów.
Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z oceną wpływu warunków i zmian klimatycznych na stan zdrowia ludności w Polsce. Zagrożenia klimatyczne identyfikowane poprzez wzrost temperatury, zmiany reżimu termiczno-opadowego oraz częstotliwość i nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych (m. in. fale upałów, mrozy, deszcze nawalne, opady gradu, burze, trąby powietrzne oraz silne wiatry) wpływają na zdrowie publiczne zarówno w sposób bezpośredni (urazy, obrażenia, utrata zdrowiai życia ludzi), jak i pośredni (zniszczenia infrastruktury, trudności aprowizacyjne i ekonomiczne, degradacja ekosystemów).
Zmiany klimatu mogą też pośrednio wpływać na zdrowie ludzi poprzez wzrost zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego (wzrost stężeń ozonu latem, susze i wtórne pylenie) i wody (rozwój mikroorganizmów np. bakterii z rodzaju Vibrio i Legionella, mogących być przyczyną epidemii wodozależnych). Obserwowane skutki mogą występować natychmiast (np. urazy w wyniku zjawisk ekstremalnych) lub z opóźnieniem, mogą też utrzymywać się przez dłuższy czas (np. zmiany związane z falami upałówi powodziami oraz chorobami wektorowymi przenoszonymi m.in. przez kleszcze).
Spotkanie z Państwem stwarza możliwość przybliżenia tych zagadnień oraz dyskusji, ponieważ w najbliższych latach skutki zmian klimatu w Polsce mogą stać się coraz bardziej odczuwalne, dlatego też zmiany klimatyczne należy postrzegać jako ryzyko, które powinno być uwzględniane przy tworzeniu odpowiednich mechanizmów regulacyjnych i planów działań zapobiegawczych.
Miło nam będzie spotkać się z Państwem w Łodzi!

Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem udziału jest dokonanie rejestracji na stronie wydarzenia do 7.11.2019 r.: https://konferencjazmianyklimatu.konfeo.com/
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefon 530-992-640 lub adresem mailowym: konferencja.nizp@uphotel.eu

Zaproszenie do pobrania
Program do pobrania

 

Skip to content