| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Zmiana na stanowisku dyrektora NIZP-PZH

Dr Grzegorz Juszczyk zastąpił na stanowisku dyrektora NIZP-PZH prof. Mirosława Wysockiego.

Dr n. med. Grzegorz Juszczyk jest adiunktem w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz absolwentem studiów na kierunku zdrowie publiczne w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu w Maastricht w Holandii.  Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania strategicznego i operacyjnego preMBA prowadzone przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jego główne zainteresowania badawcze to stan zdrowia osób aktywnych zawodowo oraz działania profilaktyczne umożliwiające wydłużenie okresu zdolności do pracy. Jest autorem i współautorem kilkunastu prac w recenzowanych czasopismach naukowych oraz rozdziałów w monografiach.

Przez 14 lat zdobywał doświadczenie w prowadzeniu projektów prozdrowotnych dla pracowników współpracując z największymi firmami niepublicznej opieki medycznej oraz bezpośrednio z pracodawcami. W latach 2013-2016 był przedstawicielem polskich pracodawców w Komitecie Doradczym ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa w Miejscu Pracy Komisji Europejskiej

Zdobyte kompetencje i doświadczenia w transferze nauki do praktyki zdrowia publicznego planuje zastosować w zarządzaniu Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny. Instytucja zatrudnia wybitnych ekspertów krajowych i międzynarodowych, zatem kluczowe jest zapewnienie im najlepszych warunków do realizacji celów naukowych. Instytut powinien realizować zarówno funkcje analityczne i doradcze dla Ministerstwa Zdrowia, jak i wspierać praktycznie realizację celów polityki zdrowotnej państwa w zakresie zdrowia publicznego.

Współpraca i powtarzalne, trwałe działania systemowe to fundament nowoczesnego zdrowia publicznego. Dlatego też misją dyrektora Grzegorza Juszczyka jest jeszcze silniejsze zintegrowanie środowiska zdrowia publicznego w Polsce – specjalistów i instytucji wspierających zdrowie Polaków.

Skip to content