| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl
Read more about the article Monitorowanie i ewaluacja programów zdrowotnych
Monitorowanie i ewaluacja programów zdrowotnych

Monitorowanie i ewaluacja programów zdrowotnych

Wnikliwe monitorowanie i rzetelna ewaluacja należą do najważniejszych czynności w trakcie realizacji programu i dowodzą odpowiedzialności twórców programu wobec wszystkich interesariuszy. W piśmiennictwie międzynarodowym funkcjonują różne szkoły monitorowania, a zwłaszcza…

Możliwość komentowania Monitorowanie i ewaluacja programów zdrowotnych została wyłączona

Zadania SMART

Najniższe piętro celów programu zdrowotnego, tu nazywane zadaniami, może dotyczyć skutku programu (odpowiednik punktów końcowych badania klinicznego), albo czynności podjętych w programie (procesów, działań).Zadania programu należy sformułować według kryteriów SMART,…

Możliwość komentowania Zadania SMART została wyłączona

Cele programu zdrowotnego

W każdym programie zdrowotnym wyznacza się cel, do którego dąży program. Cel programu, a właściwie cele, opisuje się pomocą sformułowań ułożonych w określonej hierarchii – zaczynając od najbardziej ogólnych, a…

Możliwość komentowania Cele programu zdrowotnego została wyłączona

Planowanie programów zdrowotnych

Charakterystyka ogólna Planowanie programów zdrowotnych:Jest dowodem na odpowiedzialność twórców,Chroni przed porażką,Oszczędza siły i środki,Rozwija współpracę, buduje partnerstwo na teraz i na później,Pozwala twórcom (realizatorom i partnerom) uczyć się na własnych…

Możliwość komentowania Planowanie programów zdrowotnych została wyłączona

Program zdrowotny

Charakterystyka ogólna Program zdrowotny to działanie, które:Jest odpowiedzią (reakcją) na politykę bądź potrzeby,  Ma etyczne oraz racjonalne, naukowe uzasadnienie, zgodnie z zasadami zdrowia publicznego opartego na dowodach,Ma przynosić korzystny efekt…

Możliwość komentowania Program zdrowotny została wyłączona
Skip to content