| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl
Read more about the article Monitorowanie i ewaluacja programów zdrowotnych
Monitorowanie i ewaluacja programów zdrowotnych

Monitorowanie i ewaluacja programów zdrowotnych

Wnikliwe monitorowanie i rzetelna ewaluacja należą do najważniejszych czynności w trakcie realizacji programu i dowodzą odpowiedzialności twórców programu wobec wszystkich interesariuszy. W piśmiennictwie międzynarodowym funkcjonują różne szkoły monitorowania, a zwłaszcza…

Możliwość komentowania Monitorowanie i ewaluacja programów zdrowotnych została wyłączona

Zadania SMART

Najniższe piętro celów programu zdrowotnego, tu nazywane zadaniami, może dotyczyć skutku programu (odpowiednik punktów końcowych badania klinicznego), albo czynności podjętych w programie (procesów, działań).Zadania programu należy sformułować według kryteriów SMART,…

Możliwość komentowania Zadania SMART została wyłączona

Cele programu zdrowotnego

W każdym programie zdrowotnym wyznacza się cel, do którego dąży program. Cel programu, a właściwie cele, opisuje się pomocą sformułowań ułożonych w określonej hierarchii – zaczynając od najbardziej ogólnych, a…

Możliwość komentowania Cele programu zdrowotnego została wyłączona

Planowanie programów zdrowotnych

Charakterystyka ogólna Planowanie programów zdrowotnych:Jest dowodem na odpowiedzialność twórców,Chroni przed porażką,Oszczędza siły i środki,Rozwija współpracę, buduje partnerstwo na teraz i na później,Pozwala twórcom (realizatorom i partnerom) uczyć się na własnych…

Możliwość komentowania Planowanie programów zdrowotnych została wyłączona

Program zdrowotny

Charakterystyka ogólna Program zdrowotny to działanie, które:Jest odpowiedzią (reakcją) na politykę bądź potrzeby,  Ma etyczne oraz racjonalne, naukowe uzasadnienie, zgodnie z zasadami zdrowia publicznego opartego na dowodach,Ma przynosić korzystny efekt…

Możliwość komentowania Program zdrowotny została wyłączona
Read more about the article Interpretacje profilaktyki chorób
Rzecznictwo, komunikacja i społeczna mobilizacja dla zdrowia

Interpretacje profilaktyki chorób

Najbardziej popularne podejście do profilaktyki chorób wywodzi się z lat 50. XX w. i polega na wyróżnieniu profilaktyki pierwotnej, wtórnej i trzeciorzędowej zgodnie z historią naturalną choroby. Trzy fazy profilaktyki…

Możliwość komentowania Interpretacje profilaktyki chorób została wyłączona

Różnice między promocją zdrowia a edukacją zdrowotną

Nadrzędnym celem promocji zdrowia jest umożliwienie ludziom władztwa (sprawowania kontroli) nad różnymi uwarunkowaniami zdrowia, w tym nad warunkami środowiska przyrodniczego i antropogenicznego oraz warunkami społecznymi i ekonomicznymi.W piśmiennictwie nie ma…

Możliwość komentowania Różnice między promocją zdrowia a edukacją zdrowotną została wyłączona
Skip to content