pzh@pzh.gov.pl

Interpretacje promocji zdrowia

W czasach nowożytnych myślenie o poprawie zdrowia w sposób podobny do idei wyrażonej w Karcie Ottawskiej było widoczne przynajmniej od XIX w. Pierwsze użycie pojęcia ‘promowanie zdrowia’ w znaczeniu bliskim…

Możliwość komentowania Interpretacje promocji zdrowia została wyłączona

Informacja w zdrowiu publicznym

W zdrowiu publicznym, podobnie jak w innych naukach i biznesie rozwój nie jest możliwy bez prowadzenia badań i gromadzenia informacji. Kluczowe w tym procesie są zbierane/posiadane dane. Czym zatem są…

Możliwość komentowania Informacja w zdrowiu publicznym została wyłączona

Ochrona zdrowia

W Polsce ochroną zdrowia nazywa się wszelką działalność, której celem jest zapobieganie chorobom oraz ich leczenie, utrzymanie rozwoju psychicznego, fizycznego i społecznego człowieka, przedłużanie życia, zapewnienie zdrowego rozwoju następnym pokoleniom.…

Możliwość komentowania Ochrona zdrowia została wyłączona

Etyka w zdrowiu publicznym

W piśmiennictwie coraz więcej uwagi poświęca się refleksjom nad etyką postępowania w zdrowiu publicznym, profilaktyce chorób, promocji zdrowia i komunikacji o zdrowiu. Wyrazem tego zainteresowania są także powstające coraz częściej…

Możliwość komentowania Etyka w zdrowiu publicznym została wyłączona

Logika działania zdrowia publicznego

Podejście zdrowia publicznego do zapobiegania problemom zdrowotnym, niezależnie od tego w jakiej populacji występują, opiera się na czterech krokach:Określenie problemu (co jest problemem i dla kogo) oraz jego kwantyfikacja (jaki…

Możliwość komentowania Logika działania zdrowia publicznego została wyłączona

Zdrowie publiczne

W Regionie Europejskim Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przyjęto następującą definicję zdrowia publicznego: „nauka i sztuka zapobiegania chorobie, wydłużania życia oraz promowania, zdrowia poprzez zorganizowane wysiłki społeczeństwa”. Zdrowie publiczne co do…

Możliwość komentowania Zdrowie publiczne została wyłączona

Uwarunkowanie zdrowia

W piśmiennictwie opisano wiele tzw. modeli zdrowia. W XX wieku opiekę zdrowotną i ogólne  myślenie o zdrowiu zdominował model medyczny (biomedyczny), który zakłada, że:Zdrowie jest brakiem choroby, stanem w którym…

Możliwość komentowania Uwarunkowanie zdrowia została wyłączona

Podstawowe funkcje zdrowia publicznego (Essential Public Health Operations, EPHOs) – wprowadzenie

Zdrowie publiczne jest dziedziną nauki oraz praktyki – połączeniem wiedzy i działania. Dąży do zapobiegania chorobom oraz wydłużania życia w skali populacyjnej.W Regionie Europejskim Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przyjęto, że…

Możliwość komentowania Podstawowe funkcje zdrowia publicznego (Essential Public Health Operations, EPHOs) – wprowadzenie została wyłączona

EPHO 1. Nadzór nad zdrowiem i dobrostanem populacji

Pierwsza funkcja zdrowia publicznego dotyczy dostarczania informacji o sytuacji zdrowotnej ludności, w tym danych ze zwiadu epidemiologicznego. Obejmuje analizę: (a) istniejących źródeł i narzędzi dla pozyskiwania danych o sytuacji zdrowotnej…

Możliwość komentowania EPHO 1. Nadzór nad zdrowiem i dobrostanem populacji została wyłączona