| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Podstawowe funkcje zdrowia publicznego (Essential Public Health Operations, EPHOs) – wprowadzenie

Zdrowie publiczne jest dziedziną nauki oraz praktyki – połączeniem wiedzy i działania. Dąży do zapobiegania chorobom oraz wydłużania życia w skali populacyjnej.W Regionie Europejskim Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przyjęto, że…

Możliwość komentowania Podstawowe funkcje zdrowia publicznego (Essential Public Health Operations, EPHOs) – wprowadzenie została wyłączona

EPHO 2. Monitorowanie zagrożeń zdrowotnych oraz katastrof i reagowanie na nie

Monitorowanie i reagowanie na zagrożenia dla zdrowia w sytuacjach kryzysowych jest drugą funkcją zdrowia publicznego (EPHO2).Sytuacjami kryzysowe to takie zdarzenia, które „wpływają negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych…

Możliwość komentowania EPHO 2. Monitorowanie zagrożeń zdrowotnych oraz katastrof i reagowanie na nie została wyłączona

EPHO 3. Ochrona zdrowia obejmująca bezpieczeństwo środowiskowe, pracy, żywności, itp.​

Trzecia funkcja zdrowia publicznego (EPHO 3) związana jest z dostarczaniem świadczeń zdrowotnych w kontekście: (a) ochrony zdrowia środowiskowego, (b) zapewnienia zdrowia pracujących, (c) bezpieczeństwa żywności, (d) bezpieczeństwa pacjenta, (e) bezpieczeństwa…

Możliwość komentowania EPHO 3. Ochrona zdrowia obejmująca bezpieczeństwo środowiskowe, pracy, żywności, itp.​ została wyłączona

EPHO 4. Promocja zdrowia obejmująca działania dotyczące społecznych determinantów zdrowia i nierówności w zdrowiu

Czwarta funkcja zdrowia publicznego (EPHO 4) odnosi się do promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem działań ukierunkowanych na społeczne determinanty stanu zdrowia.Według Światowej Organizacji Zdrowia jest to proces, który umożliwia ludziom…

Możliwość komentowania EPHO 4. Promocja zdrowia obejmująca działania dotyczące społecznych determinantów zdrowia i nierówności w zdrowiu została wyłączona

EPHO 5. Zapobieganie chorobom, w tym wczesne wykrywanie chorób

Piąta funkcja zdrowia publicznego (EPHO 5) dotyczy zapobiegania chorobom i niepełnosprawności poprzez działania podejmowane na czterech poziomach profilaktyki.Profilaktyka chorób to wszelkie działania ukierunkowane na zapobieganie występowaniu choroby, a także na…

Możliwość komentowania EPHO 5. Zapobieganie chorobom, w tym wczesne wykrywanie chorób została wyłączona

EPHO 6. Zapewnienie zarządzania (ang. governance) zdrowiem i dobrostanem

Szósta funkcja zdrowia publicznego (EPHO 6) ma na celu zapewnienie, że usługi zdrowia publicznego są regulowane i koordynowane za pośrednictwem skutecznych mechanizmów i procesów, przez określone instytucje, które mają jasno…

Możliwość komentowania EPHO 6. Zapewnienie zarządzania (ang. governance) zdrowiem i dobrostanem została wyłączona

EPHO 7. Zapewnienie odpowiedniej i kompetentnej kadry zdrowia publicznego

Siódma funkcja zdrowia publicznego dotyczy działań podejmowanych w celu zapewnienia kompetentnej kadry zdrowia publicznego. Podstawowe znaczenie dla rozwoju ZP ma kompetentna kadra, czyli zespół ludzi z odpowiednią wiedzą oraz umiejętnościami…

Możliwość komentowania EPHO 7. Zapewnienie odpowiedniej i kompetentnej kadry zdrowia publicznego została wyłączona

EPHO 8. Zapewnienie trwałej struktury organizacyjnej i finansowania zdrowia publicznego

Ósma funkcja zdrowia publicznego (EPHO 8) ma na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju organizacji i struktur finansowania dla realizacji poszczególnych działań zdrowia publicznego, podejmowanych w celu maksymalizacji efektu zdrowotnego.Zadania określone w…

Możliwość komentowania EPHO 8. Zapewnienie trwałej struktury organizacyjnej i finansowania zdrowia publicznego została wyłączona

EPHO 9. Rzecznictwo, komunikacja i społeczna mobilizacja dla zdrowia

Komunikacja w kontekście zdrowia to sztuka i technika informowania, wpływania oraz motywowania indywidualnych, instytucjonalnych oraz publicznych odbiorców na tematy związane ze zdrowiem. Zakres komunikacji zdrowotnej obejmuje profilaktykę chorób, promocję zdrowia,…

Możliwość komentowania EPHO 9. Rzecznictwo, komunikacja i społeczna mobilizacja dla zdrowia została wyłączona
Skip to content