| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

EPHO 9. Rzecznictwo, komunikacja i społeczna mobilizacja dla zdrowia

Rzecznictwo, komunikacja i społeczna mobilizacja dla zdrowia

Komunikacja w kontekście zdrowia to sztuka i technika informowania, wpływania oraz motywowania indywidualnych, instytucjonalnych oraz publicznych odbiorców na tematy związane ze zdrowiem. Zakres komunikacji zdrowotnej obejmuje profilaktykę chorób, promocję zdrowia, politykę prozdrowotną, jak również jakość życia oraz sytuację zdrowotną ludności.

To połączenie wielu metod w celu wywołania zainteresowania daną kwestią lub zwiększenia skuteczności oddziaływania na zachowania zdrowotne, normy społeczne, upodmiotowienie, budowanie wsparcia społecznego czy politycznego. Wykorzystuje plakaty, ulotki, broszury, spoty TV, audycje radiowe, sesje edukacyjne, poradnictwo indywidualne, imprezy, media społecznościowe, itp.

Celem działań rzeczniczych jest argumentowanie za, zmiana postaw, wpływanie na decyzje i działania społeczności oraz rządów, które mają kontrolę nad zasobami wpływającymi na zdrowie oraz tworzenie warunków, które sprzyjają zdrowiu. Rzecznictwo zdrowotne stanowi jedną z trzech głównych strategii promocji zdrowia i wykorzystuje różne metody działania, m.in. wykorzystanie mediów, mobilizacja społeczności poprzez np. poszukiwanie partnerów i budowanie koalicji, udział w konsultacjach społecznych, prowadzenie debaty publicznej.

Autorzy: Katarzyna Lewtak, Dorota Cianciara, Ewa Urban, Małgorzata Gajewska, Maria Piotrowicz

Skip to content