| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Paradoks profilaktyki

Paradoks profilaktyki polega na tym, że w grupach osób o niskim lub średnim ryzyku wystąpienia danej choroby dochodzi do większej liczby zachorowań na tę chorobę niż w grupach osób, które obciążone są wysokim ryzykiem zachorowania na tę chorobę. Paradoks ten wynika z rozkładu czynników ryzyka w populacji i większej liczebności grup o niskim lub średnim ryzyku wystąpienia danej choroby.

Paradoks profilaktyki:

Paradoks profilaktyki graf

Autor: Dorota Cianciara
28.09.2019

Skip to content