| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Współpraca w przestrzeni cyfrowej wielu instytucji zdrowia publicznego w Polsce

Interoperacyjność

W dobie stale postępującej cyfryzacji sektora publicznego, niezbędna jest wymiana informacji pomiędzy jednostkami państwowymi – a w szczególności pomiędzy systemami dziedzinowymi.

System ProfiBaza nie jest tu wyjątkiem, szczególny nacisk kładziony jest na szeroki zakres pozyskiwanych danych, które pozyskiwane będą w toku procesów sprawozdawczych realizowanych w obszarze Państwowej Inspekcji Sanitarnej, procesów oceny projektów i zgłaszania planów realizacji programów zdrowotnych do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz procesów sprawozdawczych zrealizowanych lub podjętych zadań z zakresu zdrowia publicznego przez urzędy centralne i jednostki samorządu terytorialnego.

Dodatkowo, w systemie ProfiBaza, gromadzone będą informacje o sytuacji zdrowotnej oraz społecznej ludności Polski pozyskiwane w ramach sprawozdawczości statystyki publicznej (m.in. Głównego Urzędu Statystycznego).

Funkcjonalność systemu obejmie również konieczność zgłaszania do prowadzonego w ramach ProfiBazy rejestru interwencji z zakresu zdrowia publicznego, informacji o planowanych, rozpoczynanych oraz realizowanych interwencjach, w tym poza obowiązującymi procesami sprawozdawczymi.

Autor: Robert Orłowski

Skip to content