| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Diagnoza istniejącej organizacji i funkcjonowania systemu zdrowia publicznego w Polsce

Ocena potencjału systemu zdrowia publicznego w Polsce w oparciu o narzędzie „Essential Public Health Operations: Self-Assessement Tool” (WHO, 2014) – unikatową koncepcję łączącą potencjał zdrowia publicznego z jego funkcjami, a nie wyłącznie z organizacją, strukturą czy procesami. Po raz pierwszy w Polsce opisano szczegółowe zagadnienia w obrębie podstawowych funkcji zdrowia publicznego, zdefiniowano ich mocne i słabe strony, wystawiono oceny za realizację danego obszaru, wskazano działania niezbędne dla poprawy, sformułowano rekomendacje oraz dokonano priorytetyzacji kierunków prac nad wzmacnianiem potencjału systemu zdrowia publicznego w naszym kraju.

Pobierz publikacje:

Diagnoza istniejącej organizacji i funkcjonowania systemu zdrowia publicznego w Polsce – rzeczywisty sposób działania systemu, tom I Podsumowanie; 2017 red. D. Cianciara, K. Lewtak, M. Gajewska, M. Piotrowicz, E. Urban
Diagnoza istniejącej organizacji i funkcjonowania systemu zdrowia publicznego w Polsce – rzeczywisty sposób działania systemu, tom II; 2017 red. D. Cianciara, K. Lewtak, M. Gajewska, M. Piotrowicz, E. Urban

Skip to content