| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Publikacja “Zdrowie publiczne 3.0”

Publikacja „Zdrowie Publiczne 3.0” to wnioski oraz rekomendacje płynące z obserwacji sytuacji zdrowia publicznego w trakcie pandemii, w ujęciu globalnym, skonfrontowane z istniejącym paradygmatem zdrowia publicznego (zastosowanie globalnej perspektywy pozwoliło na zminimalizowanie ilości informacji poświęconych Polsce, jednakże dla autorów stanowiła ona stały punkt odniesienia). Autorzy poruszają następujące zagadnienia: ewolucja paradygmatu i kryzys przedpandemiczny, zdrowie publiczne oparte na dowodach, zdrowie publiczne jako część zintegrowanego systemu zdrowotnego, układ zdrowia, społeczeństwa i gospodarki, warunki polityczne i ich aspekty. Opracowanie przedstawia zarys zmienionego, czy też wzbogaconego paradygmatu zdrowia publicznego, który będzie pełnić rolę inspirującą w wielu pracach koncepcyjnych służących teorii i praktyce. Rekomendacje mają odnosić się bezpośrednio do realiów krajowych, ale mają mieć uzasadnienie w treści paradygmatu przedstawionego w publikacji. Opracowanie to adresowane jest do profesjonalistów i badaczy związanych z tematem zdrowia publicznego jak również do osób zawodowo niezwiązanych z problematyką, ale interesujących się sprawami zdrowotnymi.

Pobierz publikację:

Skip to content