| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Echinokokoza (bąblowica) – potwierdzenie rozpoznania zarażenia Echinococcus spp. metodą WESTERN-blot

Informacje ogólne


Elementy diagnostyki


Informacje dodatkowe


Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 – 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

Skip to content