| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Bezpłatne e-szkolenia „Poprawa stanu żywienia, stanu odżywienia i aktywności fizycznej”

Od 12 listopada do 12 grudnia 2020 zapraszamy na bezpłatne szkolenia e-learningowe o nazwie „Poprawa stanu żywienia, stanu odżywienia i aktywności fizycznej” przygotowane z myślą o trzech grupach zawodowych: realizatorach żywienia zbiorowego w placówkach oświatowych i szpitalach; producentach żywności oraz pracownikach administracji publicznej i urzędów.

Zwalczanie ryzyka rozwoju chorób niezakaźnych dietozależnych

Szkolenia te są częścią intensywnych działań prowadzonych od początku XXI wieku na rzecz zwalczania głównych czynników ryzyka rozwoju chorób niezakaźnych dietozależnych –  najczęstszych przyczyn zgonów współczesnych społeczeństw.

Działanie te są wspierane wieloma stanowiskami m.in. Światowej Organizacji Zdrowia (2004), Komisji Europejskiej (2007) czy Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ (2011). Zagadnienia te uwzględniono także w polskiej Ustawie o Zdrowiu Publicznym (2015) oraz w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 ­– 2020.

Wszystkie dokumenty, jak również obserwacja struktury współczynników zgonów w Polsce wskazały, że drogą do zmniejszenie zapadalności i umieralności na choroby niezakaźne jest poprawa żywienia i zwiększenie poziomu aktywności fizycznej.  

Stąd oferta szkoleń skierowana do grup zawodowych, które są bezpośrednio powiązane z żywieniem: producentów żywności, osób zajmujących się żywieniem zbiorowym oraz administracji publicznej, która zajmuje się nadzorem żywienia zbiorowego.

Szczegółowy zakres tematyczny każdego szkolenia e-learningowego NIZP-PZH został dopasowany do jego grup odbiorców.

Szkolenie dla firm cateringowych, realizatorów żywienia zbiorowego w jednostkach systemu oświaty i szpitalach:  intendentów, zaopatrzeniowców, osób bezpośrednio zajmujących się przygotowywaniem posiłków, firm cateringowych dostarczających posiłki do szkół, przedszkoli i szpitali, dyrektorów placówek oraz nauczycieli.

Obszary tematyczne e-szkolenia dla realizatorów żywienia zbiorowego:

 • Zasady zdrowego żywienia.
 • Diety w wybranych chorobach.
 • Organizacja żywienia zbiorowego oraz ocena sposobu żywienia w szpitalach.
 • Żywienie zbiorowe w szkołach i przedszkolach – interpretacja zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r. w kontekście żywienia zbiorowego.
 • Ocena jadłospisów przedszkolnych i szkolnych.
 • Obliczanie wartości energetycznej i odżywczej jadłospisów.
 • Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne oraz tabela wartości odżywczej na etykietach żywności.
 • Zagrożenia mikrobiologiczne w produkcji i obrocie żywnością w żywieniu zbiorowym.

Szkolenie dla osób związanych z produkcją, przetwórstwem oraz dystrybucją żywności, przedstawicieli organizacji branży spożywczej, osób zainteresowanych tworzeniem receptur produktów i potraw, znakowaniem i reklamą żywności, aktualnymi zaleceniami żywieniowymi.

Zakres tematyczny  e-szkolenia dla producentów żywności:

 • Żywność jako źródło różnych składników – tabele składu i wartości odżywczej żywności
 • Zalecenia żywieniowe dla różnych grup osób.
 • Reformulacja składu produktów spożywczych – mniej cukru, tłuszczu, soli (wytyczne oraz działania m.in. „podatek od cukru”)
 • Informacja o wartości odżywczej żywności na etykietach (m.in. dobrowolne systemy znakowania FOPNL).
 • Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne – informacje o cechach prozdrowotnych produktów
 • Informacje na etykiecie – m.in. bio, eko, GMO.
 • Substancje dodatkowe – reformulacja składu produktów.
 • Żywienie dzieci w jednostkach systemu oświaty (zalecane produkty i potrawy) – Interpretacja kryteriów żywieniowych dla produktów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży

Szkolenie dla przedstawicieli urzędów i instytucji publicznych.

Zakres tematyczny e-szkolenia dla administracji publicznej:

 • Fizjologiczne  normy żywienia kluczem do poprawy stanu  zdrowia,
 • Stosowanie norm i zaleceń żywieniowych w praktyce, podstawą optymalnego stanu odżywienia w każdym wieku.
 • Sól, cukier, tłuszcz – eliminować czy ograniczać, by zapewnić dobry stan zdrowia
 • Żywność –  czy jest bezpieczna?
 • Reformulacja – sposób na poprawę jakości zdrowotnej produktów spożywczych
 • Zasady komponowania prawidłowo zbilansowanych jadłospisów, interpretacja istniejących  zarządzeń,
 • Ocena jadłospisów indywidualnych i w żywieniu zbiorowym, planowanie, kontrola.

Jak skorzystać ze szkoleń?

Szkolenia są dostępne na platformie NIZP-PZH https://elearning.pzh.gov.pl/  od 12 listopada do 12 grudnia 2020. Aby z nich skorzystać, wystarczy zarejestrować się na platformie, wybrać szkolenie i rozpocząć naukę.

ℹ Zadanie realizowane jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowane przez Ministra Zdrowia.

 
Skip to content