| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Gala podsumowująca projekt „Firma wolna od tytoniu” 5.12.2018r.

 

Podsumowanie projektu „Firma wolna od tytoniu”

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zapraszają na podsumowanie projektu „Firma wolna od tytoniu” oraz wręczenie nagród Pracodawców RP „Optimusy 2018”. Wydarzenie odbędzie się 5 grudnia 2018 r. o godz. 14:00, w Hotelu Marriott przy Al. Jerozolimskich 65/79, w Warszawie. 

W programie wydarzenia przewidziano konferencję podsumowującą projekt „Firma wolna od tytoniu”. Konferencję otworzą Andrzej Malinowski – Prezydent Pracodawców RP, Grzegorz Juszczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH oraz Zbigniew Król – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Konferencja skierowana jest do osób w organizacjach, które wprost odpowiadają̨ za obszar zarządzania zasobami ludzkimi i za bezpieczeństwo pracy, czyli do specjalistów HR, BHP, a także członków zarządu i właścicieli. Po konferencji odbędzie się gala wręczenia nagród w konkursie „Firma wolna od tytoniu” oraz „Optimusów 2018” – nagród Pracodawców RP. Wydarzenie uświetni koncert Waldemara Malickiego, po którym zapraszamy wszystkich gości na bankiet oraz spotkanie świąteczne.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Rejestracja trwa do 04.12.2018 r.

Formularz rejestracyjny znajdą Państwo tutaj.

Jak wynika z raportu WHO (2009 r.), z powodu używania wyrobów tytoniowych, palacze w średnim wieku, tracą przeciętnie prawie 22 lata życia, a osoby w wieku 70 lat i więcej, średnio osiem lat. Już w latach 80. zwrócono w Polsce uwagę na chorobotwórcze działanie papierosów, czego efektem były liczne kampanie informacyjne, m.in. ostrzeżenia dotyczące chorób, zajmujące 65 proc. opakowania. Na przestrzeni lat liczba osób palących zmniejszyła się o połowę, a zmiany prawne pozwoliły w znacznym stopniu wyeliminować papierosy i inne wyroby tytoniowe z przestrzeni publicznej.

Nierozwiązanym problemem wciąż pozostaje narażenie na dym tytoniowy w miejscach pracy, z czym zetknęła się większość dorosłych osób w Polsce. Dotyczy to zarówno osób palących, jak i tzw. biernych palaczy, którzy zmuszeni są do wdychania toksycznych substancji zawartych w dymie tytoniowym z otoczenia. Pracownik, który w trakcie wykonywania obowiązków służbowych pięć razy wychodzi na 10-minutowe przerwy „na papierosa”, pracuje o około 24 dni w roku mniej niż̇ pozostali. Przebywanie wśród palaczy wpływa też na efektywność osób niepalących, które są narażone na gorsze samopoczucie i długotrwałe, negatywne konsekwencje zdrowotne.

Dlatego też działania na rzecz ograniczenia palenia wyrobów tytoniowych w miejscach pracy pozostają jednym z najważniejszych wyzwań w skutecznej, krajowej profilaktyce zdrowia publicznego.

Palenie szkodzi zdrowiu – to wiedzą wszyscy. Ale czy palący pracownicy szkodzą firmom, w których pracują? Jak polscy przedsiębiorcy traktują palaczy? Badania CATI przeprowadzone w ramach projektu „Firma wolna od tytoniu” to okazja do poznania odpowiedzi na te pytania. Badaniu poddano 2501 przedsiębiorstw. Rezultaty badań jednoznacznie dowodzą, że przedsiębiorcy są świadomi strat, jakie generują palacze. Nie wiedzą jednak jak z tym problemem walczyć. Dlatego projekt „Firma wolna od tytoniu” może stać się dla nich pierwszym źródłem informacji i punktem zwrotnym w traktowaniu problemu palenia w pracy.

30 sierpnia 2018 roku, w Warszawie, odbyła się konferencja inaugurująca działania Pracodawców RP i NIZP-PZH. W terminach 6-13 listopada 2018 r. zostało zorganizowanych 5 konferencji regionalnych pt. „Czy stać nas na palenie w pracy?”, dotyczących palenia w miejscu pracy. Odbyły się one w Lublinie, Bydgoszczy, Lubinie, Bogatyni oraz Poznaniu. Zakres tematyczny wszystkich konferencji obejmował aspekty ekonomiczne, organizacyjne oraz kadrowe. Uczestnikom wydarzenia zapewniono dawkę wiedzy, wskazówek i inspiracji, opartych na wiarygodnych badaniach naukowych, dyskusję z ekspertami z zakresu medycyny, ekonomii
i zarządzania, psychologii i terapii uzależnienia od tytoniu oraz przedstawicielami pracodawców. Ponadto uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń w zakresie promowania zdrowia pracowników, podejmowanych w swoich organizacjach.

Podczas konferencji zostały również zaprezentowane wyniki badania CATI oraz zasady konkursu „Firma wolna od tytoniu”, promującego ideę miejsc pracy wolnych od tytoniu. Jego adresatami są przedsiębiorstwa i firmy, w tym zakłady pracy chronionej oraz zakłady zatrudniające pracowników z podstawowym i zawodowym wykształceniem. Oprócz szansy zdobycia nagród, konkurs dawał okazję, by pokazać innym przedsiębiorstwom metody eliminowania palenia w pracy.

W terminach 18 października – 19 listopada 2018 r. zostały zorganizowane 33 wydarzenia pn. „Dzień bez tytoniu” w ramach dnia profilaktyki w zakładach pracy na terenie całej Polski. Głównym celem tych działań było: zwiększenie wiedzy na temat inicjatyw i działań́ podejmowanych przez pracodawców, ograniczających problem używania w zakładach pracy wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych, upowszechnienie wiedzy o istniejących dobrych praktykach ograniczających problem używania w zakładach pracy wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych, podniesienie poziomu wiedzy z zakresu skutków nadużywania wyrobów nikotynowych w grupie pracowników oraz podniesienie kompetencji kadry zarządzającej przedsiębiorstwami, objętymi projektem w zakresie działań́ na rzecz profilaktyki antynikotynowej w zakładach pracy. W spotkaniach wzięło udział łącznie 529 pracowników oraz 157 przedstawicieli kadry zarządzającej.   

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:

www.pracodawcyrp.pl

Do pobrania:

zaproszenie
program

 

Skip to content