| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Informacja o planowanej prezentacji publicznej w ramach Działania 2.3 w NIZP-PZH

Szanowni Państwo

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- PZH zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu pn.: „ EpiBaza – Udostępnienie zasobów  Ogólnopolskiego Systemu Nadzoru Epidemiologicznego i Środowiskowego nad Bezpieczeństwem Ludności.

Planowane spotkanie odbędzie się w dniu 22 grudnia 2015 r. o godzinie 13.00 w Auli im. Ludwika Rajchmana Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH,                       ul. Chocimska 24, 00-791  Warszawa.

Projekt jest przygotowywany do konkursu w ramach Działania 2.3. Cyfrowa dostępność
i użyteczność informacji sektora publicznego; Poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki, (Typ I: Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych), Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014- 2020.

Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres krachuta@pzh.gov.pl (podając w treści swoje imię, nazwisko, nazwę i adres reprezentowanej instytucji) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2015 r.

Ponadto informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk oraz obraz, w celu sporządzenia protokołu, którego kopia stanowić będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Ilość miejsc jest ograniczona, w związku z tym, decyduje kolejność zgłoszeń uczestników.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) informujemy, iż administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia publicznej prezentacji założeń projektu pn.: „ EpiBaza – Udostępnienie zasobów Ogólnopolskiego Systemu Nadzoru Epidemiologicznego i Środowiskowego nad Bezpieczeństwem Ludności” i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Administrator danych osobowych informuje o możliwości dostępu do swoich danych, ich poprawienia oraz wniesienia wniosku o zaprzestaniu ich przetwarzania.”

 

 

Skip to content