| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Informacja

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny ogłasza nabór preparatów dezynfekcyjnych na „Listę preparatów dezynfekcyjnych przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni – pozytywnie zaopiniowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład Higieny.”

Pozytywną opinię oraz wpis na ww. listę można uzyskać składając wniosek
o wydanie/przedłużenie opinii o preparacie dezynfekcyjnym oraz wymienione we wniosku dokumenty.

Formularz wniosku zamieszczony jest na stronie internetowej www.pzh.gov.pl w zakładce Usługi – Badania i ekspertyzy: https://www.pzh.gov.pl/uslugi/badania-i-ekspertyzy/.

Wnioski można składać na adres:

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny; Zakład Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych ul. Chocimska 24; 00-791 Warszawa lub drogą elektroniczną, na adres e- mail: bakteriologia@pzh.gov.pl lub achojecka@pzh.gov.pl

Skip to content