| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Konferencja prasowa poświęcona prezentacji raportu NIZP-PZH „Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania” 30.01.19r.

Zapraszamy na konferencję prasową poświęconą prezentacji najnowszego raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny „Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania”

Wśród zaproszonych prelegentów znajdują się:

prof. Bogdan Wojtyniak – współautor i redaktor, NIZP-PZH

dr Iwona Paradowska-Stankiewicz – współautorka, Konsultant Krajowy ds. Epidemiologii, NIZP-PZH

prof.  Łukasz Szumowski  – Minister Zdrowia

dr hab. n. med. Jarosław Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny

Andrzej Jacyna – Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

dr Roman Topór-Mądry – Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, współautor

Prezentowane opracowanie jest już osiemnastym w serii zapoczątkowanej przez Państwowy Zakład Higieny w 1977 r., a drugim przygotowywanym w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia. Obraz stanu zdrowia ludności opiera się na możliwie wszystkich dostępnych w momencie tworzenia raportu danych pochodzących przede wszystkim z rutynowych systemów informacyjnych. Trzeba zwrócić uwagę, że w obecnym raporcie wykorzystano też dane pochodzące z ankietowego badania trzytysięcznej reprezentatywnej próby losowej dorosłych mieszkańców Polski, przeprowadzonego przez NIZP-PZH w październiku 2018 r. W ramach prezentowania w sposób bardziej szczegółowy wybranych problemów zdrowotnych polskiego społeczeństwa w obecnym Raporcie omówione zostały choroby alergiczne w rozdziale przygotowanym przez zespół wybitnych specjalistów pod patronatem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Ponadto w ostatnim rozdziale Raportu omówiono w skrócie najważniejsze wyniki z badania Global Burden of Disease edycja 2017, pokazane w tzw. profilu krajowym dla Polski, które zostały upublicznione w listopadzie br. O nowe ważne zagadnienia został rozbudowany rozdział poświęconym przyczynom zgonów ludności Polski.

Mamy nadzieję, że niniejszy Raport będzie stanowił inspirującą lekturę dla wszystkich, którzy działają na rzecz zdrowia polskiego społeczeństwa.

Konferencja prasowa odbędzie się 30 stycznia 2019 r. o godz. 10:00

w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Prasowej, ul. Bracka 6/8, Warszawa

 

Skip to content