| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Kurs specjalizacyjny w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – EPIDEMIOLOGIA – BIOSTATYSTYKA

Kurs specjalizacyjny w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – EPIDEMIOLOGIA

TYTUŁ KURSU

BIOSTATYSTYKA

CEL KURSU

Zapoznanie kursantów z metodami statystycznej analizy danych biomedycznych.

ADRESACI KURSU

 • Osoby posiadające tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera specjalizujące się w epidemiologii.

ZAKRES KURSU

 • Definicja statystyki
 • Koncepcja reprezentatywności i błędu próby
 • Statystyka opisowa
 • Podstawy metody reprezentacyjnej
 • Statystyka analityczna

KIEROWNIK KURSU

dr n. med. Daniel Rabczenko

Formularz rejestracyjny

  Dane niezbędne do wystawienia FV

  [/group]

  Zgody

  Skip to content