| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

MEDYCYNA DOŚWIADCZALNA I MIKROBIOLOGIA

Kwartalnik “Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia” ukazuje się od 1923 roku, początkowo pod nazwą “Medycyna Doświadczalna i Społeczna”, a od 1949 roku pod aktualną nazwą, jako organ Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie oraz Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.

W kwartalniku zamieszczane są  prace doświadczalne i metodyczne z dziedziny mikrobiologii medycznej w zakresie zakażeń bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych i zarażeń pasożytniczych oraz ich oddziaływania na zdrowie publiczne. W szczególności publikowane są prace dotyczące chorobotwórczości drobnoustrojów, ich zróżnicowania, lekooporności i  ekologii w aspektach oddziaływań na społeczeństwo, ochronę zdrowia i jej ekonomikę.  Publikowane są również prace poglądowe z wyżej wymienionej dziedziny, krótkie komunikaty z prac doświadczalnych oraz komentarze i listy do redakcji mające charakter dyskusji z autorami artykułów zamieszczonych w kwartalniku. Przyjmowane są zarówno publikacje napisane w języku polskim jak i w angielskim.

Streszczenia i pełne teksty publikowanych artykułów od roku 2007 są bezpłatnie dostępne na stronie internetowej w formacie PDF.

Skip to content