| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Minister Edukacji i Nauki przyznał Narodowemu Instytutowi Zdrowia Publicznego PZH – Państwowemu Instytutowi Badawczemu kategorię naukową A w dyscyplinie nauki o zdrowiu

W 2022 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki przeprowadziło kolejną ewaluację jakości działalności naukowej jednostek naukowych, tym razem za lata 2017-2021.

Ocena uwzględniała trzy kryteria:

  1. poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej
  2. efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych
  3. wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

w dyscyplinach naukowych, w których przyznane zostały kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy uzyskał zaszczytną kategorię A w dyscyplinie nauki o zdrowiu.

Wszystkim Pracownikom, którzy swoją ciężką pracą i zaangażowaniem przyczynili się do osiągnięcia tego sukcesu składamy serdeczne podziękowania.

Skip to content