| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania – raport za 2020 rok

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny – Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH – PIB) realizując swoją misję, której jednym z elementów jest monitorowanie sytuacji zdrowotnej, przygotowuje raporty o sytuacji zdrowotnej  ludności Polski mające już wieloletnią tradycję sięgającą lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku.

Zakres danych prezentowanych w raportach ulega stopniowemu rozszerzaniu w miarę rozwoju rutynowych systemów informacyjnych, jak również coraz szerszego prowadzenia badań populacyjnych zarówno pod względem tematyki jak i reprezentatywności.

Obok rutynowych źródeł danych wykorzystywanych do prezentowanych w raportach analiz wykorzystywane są od kilku lat wyniki własnych, prowadzonych przez NIZP PZH – PIB badań populacyjnych finansowanych ze źródeł krajowych i unijnych. Uzupełniają one dane gromadzone w systemach informacyjnych a ich zaletą jest to, że mogą być dedykowane specjalnym, aktualnym problemom zdrowotnym. W obecnym Raporcie badanie własne łącznie z danymi z GUS pozwoliło na poruszenie po raz pierwszy problematyki stanu odżywienia Polaków a także kontynuację śledzenia dynamiki wybranych czynników ryzyka zdrowotnego związanych ze stylem życia.

Raporty o stanie zdrowia ludności Polski publikowane przez NIZP PZH – PIB od lat umożliwiają wytyczanie strategicznych kierunków polityki zdrowotnej zwłaszcza, że szeroki zakres tematyki raportu obejmuje niemal cały obszar zdrowia publicznego. Cenne są szczególnie porównania międzynarodowe pozwalające na ocenę dystansu w zakresie poszczególnych mierników zdrowia i czynników ryzyka chorób, który dzieli nas od średniej unijnej i najbardziej rozwiniętych krajów wspólnoty. Pozwala to na określenie realistycznych, wymiernych celów w planowanych strategiach nakierowanych na poprawę zdrowia ludności Polski.

Rok bieżący jest rokiem szczególnym, gdyż planowane w latach ubiegłych działania w obszarze zdrowia ludności musiały ulec zaburzeniu w sytuacji światowej pandemii COVID-19. Autorzy raportu uwzględnili tę sytuację zamieszczając rozdział poświęcony epidemii COVID-19 w Polsce, a analizy wstępne dotyczące sytuacji zdrowotnej Polski i uwarunkowania tej epidemii znalazły się też w rozdziałach poświęconych hospitalizacji i absencji chorobowej.

Mamy nadzieję, że prezentowane opracowanie będzie dobrze służyło wszystkim osobom i organizacjom działającym na polu zdrowia publicznego a także wszystkim tym, którzy dążą do poprawy zdrowia polskiego społeczeństwa.

Dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk
Dyrektor Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny – Państwowy Instytut Badawczy

RELACJA Z KONFERENCJI PRASOWEJ:

Skip to content