| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

RAPORT NIZP PZH – PIB: Ocena poziomu zmęczenia pandemią COVID-19 wśród polskiej populacji

Dokument został opracowany w celu przedstawienia wyników badania dotyczącego oceny poziomu zmęczenia pandemią COVID-19 wśród populacji polskiej oraz przedstawienia rekomendacji dotyczącej komunikacji mającej na celu wspieranie aktywności i poparcia społecznego dla zachowań profilaktycznych.

Zmęczenie pandemią jest oczekiwaną i naturalną reakcją na przedłużający się charakter kryzysu i związane z nim niedogodności i trudności. Jednak stanowi poważne zagrożenie dla prób kontrolowania rozprzestrzeniania się wirusa. Jak pokazują wyniki badań na świecie zmęczenie pandemią może być istotnym czynnikiem, który obniża motywację do stosowania zachowań ochronnych (m.in. takich jak zachowanie dystansu społecznego, noszenie maseczki, zachowania higieniczne oraz poszukiwanie informacji). Pierwszym krokiem w budowaniu skutecznej strategii komunikacyjnej jest wgląd i zrozumienie społeczeństwa. Wyniki badań i rekomendacje zawarte w raporcie mogą posłużyć do wdrożenia odpowiedniej komunikacji i interwencji odpowiadających na potrzeby społeczeństwa.

POBIERZ RAPORT

Skip to content