| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Na prośbę dyrektor Biura WHO w Polsce, NIZP-PZH zorganizował i wsparł merytorycznie wizytę Pani dr Cyntii Ryan, wykładowcy retoryki i kompozycji oraz komunikacji medycznej na Uniwersytecie Alabama w Birmingham (USA), w Polsce.

Na prośbę dyrektor Biura WHO w Polsce, NIZP-PZH zorganizował i wsparł merytorycznie wizytę Pani dr Cyntii Ryan w Polsce.

Nasz gość w dniu 2 sierpnia odbył spotkanie z osobami, które zmierzyły się z rozpoznaniem choroby nowotworowej u siebie lub swoich bliskich, zrzeszonymi w Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, a  następnie w dniach 3-4 sierpnia w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

Celem tych spotkań było przeprowadzenie wywiadów. Zebrane informacje zostaną opublikowane w artykule w Cancer Today Magazine, wydawanym przez Amerykańskie Stowarzyszenie Badań na Rakiem.

Pani dr Cynthia Ryan jest wykładowcą retoryki i kompozycji oraz komunikacji medycznej na Uniwersytecie Alabama w Birmingham (USA). Pani Ryan ma doświadczenia osobiste ponieważ chorowała na raka piersi i  przebyła obustronną mastektomię. Po raz pierwszy zachorowała mając 29 lat. W 40 roku życia doświadczyła wznowy choroby onkologicznej.

Osobiste doświadczenia skłoniły ją do podjęcia badań dotyczących sytuacji ludzi chorych na raka w różnych krajach. Pani Ryan interesuje się nie tylko rozwiązaniami systemowymi w lecznictwie, ale również społecznymi aspektami choroby nowotworowej. Pisze artykuły na ten temat do prasy naukowej i popularnej (m.in. Cancer Today Magazine, Journal of Medical Humanities). Porusza w nich sprawy dotyczące okoliczności w których pacjent dowiaduje się o chorobie, jak radzi sobie z tą informacją, czy posiada wsparcie ze strony rodziny i bliskich, w jaki sposób choroba nowotworowa wpływa na życie pacjenta i czy przebyte doświadczenie skłoniło pacjenta do zaangażowania się w działalność społeczną na rzecz upowszechniania wiedzy o nowotworach oraz sposobach zapobiegania. Dotychczas opisała już doświadczenia pacjentów w USA, Indiach, Nepalu, Holandii i Zambii.

W USA w ramach wolontariatu p. Ryan pracuje w środowisku bezdomnych kobiet chorych na raka piersi. Prowadząc w Alabamie program edukacyjny Street Smarts przekonuje chore kobiety, żeby podjęły leczenie i nie zaniedbywały badań profilaktycznych. Próbuje zainteresować różne środowiska losem bezdomnych chorych na raka, tłumaczy, że warto wspierać rozwój badań nad rakiem i stowarzyszenia udzielające pomocy materialnej pacjentom, których nie stać na leczenie.

Podczas wizyty w Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych w Warszawie Pani Beata Ambroziewicz, dyrektor biura w Warszawie przedstawiła zasady funkcjonowania oraz cele Organizacji, do których należą szeroka współpraca z organizacjami pacjentów onkologicznych oraz obecność przy podejmowaniu decyzji dotyczących polityki zdrowotnej. W dyskusji wzięli udział także: p. Krystyna Wechmann- Prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki, p. Szymon Chrostowski- Prezes Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

Pani Ryan chciała poznać także sytuację chorych mieszkających z dala od metropolii, korzystających z regionalnych szpitali publicznych, stąd wizyta w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Przez dwa dni rozmawiała z lekarzami i pacjentami Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, spotkała się z jedną z najstarszych w Polsce grupą Amazonek – Świętokrzyskim Klubem Amazonek.

W wywiadzie udzielonym Radiu Kielce powiedziała: „U was nie ma podziału na biednych i bogatych pacjentów. Wszyscy są traktowani jednakowo i otrzymują potrzebne leczenie. U nas pomiędzy modelem leczenia biednych i bogatych jest przepaść. Widać, że dyrektor Góźdź jest całym sercem oddany chorym, rozumie ich potrzeby, szpital jest jego pasją, miejscem, w którym chory jest otoczony troską i opieką. Takich ludzi i takich szpitali powinno być więcej na świecie” – co zrobiło na niej największe wrażenie. Swoją wypowiedź uzupełniła stwierdzeniem, że problematyka zróżnicowania opieki zdrowotnej w zależności od zamożności pacjenta jest szczególną trudnością w USA.

Przygotowała:

Joanna Bogusz

Dorota Dudek – Godeau

Skip to content