| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Szczyt Zdrowie 2016 w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego-PZH

20 czerwca 2016 r. odbyły się w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego-PZH obrady Szczytu Zdrowia 2016, składające się z kilku krótkich wykładów plenarnych i sześciu dyskusji panelowych adresujących kluczowe problemy ochrony zdrowia w Polsce. W tym roku były to między innymi: finansowanie ochrony zdrowia, polityka lekowa państwa, Narodowy Program Zdrowia, choroby rzadkie, znaczenie POZ dla systemu ochrony zdrowia.

Szczyt Zdrowie już po raz czwarty zorganizowany został przez Instytut Ochrony Zdrowia we współpracy z Fundacją Instytut Studiów Wschodnich oraz Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego-PZH, a udział w nim wzięli m.in.  Marszałek Senatu RP  Stanisław  Karczewski, Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł, Sekretarz Stanu w MZ Jarosław Pinkas oraz Podsekretarz Stanu Krzysztof Łanda oraz prof. Piotr Czauderna z Kancelarii Prezydenta.

Szczyt stanowi płaszczyznę dialogu i komunikacji pomiędzy uczestnikami systemu ochrony zdrowia. Jednym z głównych tematów paneli i wystąpień plenarnych był poziom finansowania ochrony zdrowia w naszym kraju, który należy do najniższych w Europie
i odpowiada wkładowi 4,5 % PKB ze strony państwa plus 1,5 % z kieszeni obywatela. Przy tej wysokości finansowania niemożliwe są zmiany strukturalne systemu a jedynie doraźne interwencje korygujące najbardziej nabrzmiałe jego wady związane m.in. z wysokością zarobków pielęgniarek i rezydentów. Bez dodatkowych inwestycji niesłychanie trudna  także będzie przebudowa funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej oraz racjonalizacja gospodarki lekowej i poprawa opieki nad pacjentami dotkniętymi chorobami rzadkimi. Zmiana poziomu finansowania zdrowia w Polsce wymaga decyzji politycznych
i zrozumienia przez decydentów, że nie jest to zbędny koszt a opłacalna inwestycja
w dobrostan obywateli naszego kraju.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Zdrowia oraz Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, zaś patronat medialny – Polska Agencja Prasowa.

1

2

3

4

5

Program (PDF)

Skip to content