| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Nominacja Profesorska dla Magdaleny BIELSKIEJ-LASOTA, profesor nauk medycznych, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

9 czerwca 2015 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył nominację profesorską Pani prof. dr hab. med. Magdalenie Bielskiej-Lasota z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny.

nominacja_prof._bielska-lasotaPani prof. Bielska-Lasota jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Stopień naukowy doktora nauk medycznych
w zakresie medycyny został jej nadany przez Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie, a stopień doktora habilitowanego nauk medycznych
w zakresie medycyny przez Radę Naukową Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej pt. „Przyczyny niskiej wyleczalności chorych na raka szyjki macicy w Polsce”. Pani prof. Bielska-Lasota odbyła liczne staże oraz kursy krajowe i zagraniczne w zakresie medycyny klinicznej, w tym endokrynologii, onkologii oraz epidemiologii, a w szczególności epidemiologii nowotworów. Do najważniejszych należały: staż naukowy w Department of Endocrinology Erasmus University w Rotterdamie,
w European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) w Brukseli, w ramach stypendium ufundowanego przez National Institute of Health (USA) i EORTC (Belgia) oraz staż naukowy w klinikach, laboratoriach oraz w rejestrze nowotworów w Cleveland Clinic Foundation – International Center w Cleveland, Ohio (USA).

W latach 1973-1988 Pani prof. Magdalena Bielska-Lasota pracowała jako lekarz
w społecznych placówkach służby zdrowia, a także w Klinice Endokrynologii CMKP w Warszawie oraz w Nigerii, gdzie kierowała oddziałem chorób wewnętrznych w stanowym szpitalu w Kano.

Po powrocie do kraju podjęła pracę w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie na stanowisku adiunkta a następnie docenta, co umożliwiło jej dalszy rozwój zainteresowań zawodowych związanych ze zwalczaniem nowotworów.

Pani prof. Magdalena Bielska-Lasota jest Kierownikiem Pracowni Prewencji Chorób Cywilizacyjnych w Zakładzie Promocji Zdrowia i Szkolenia Podyplomowego w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego-Państwowym Zakładzie Higieny. Pełni również funkcję konsultanta d/s rejestracji i epidemiologii nowotworów w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, jest członkiem Steering Committee Projektu EUROCARE „Cancer registry based project on survival and care of cancer patients in Europe”, a także członkiem Rady Programowej Polskiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy.
W 2015 roku została powołana do Rady ds. Onkologii przy Ministrze Zdrowia.

Zainteresowania naukowe Pani prof. Bielskiej-Lasoty koncentrowały się początkowo wokół chorób gruczołów wewnętrznego wydzielania, a następnie wokół badań epidemiologicznych dotyczących obciążenia nowotworami oraz na niektórych obszarach związanych z ich zwalczaniem w Polsce. Inną dziedziną zainteresowań były badania kliniczne w zakresie toksyczności leków onkologicznych oraz jakości życia chorych na nowotwory. Jest współautorką kilku narzędzi do pomiaru jakości życia i dostosowania ich do prowadzenia standaryzowanych wieloośrodkowych badań w Polsce.

Pani prof. Bielska-Lasota uczestniczy w populacyjnych badaniach dotyczących wyleczalności nowotworów złośliwych prowadzonych w ramach wieloośrodkowych projektów o zasięgu europejskim i światowym mi.in. EUROCARE, CONCORD, RARECARE, EUROCHIP, których wyniki są wykorzystywane do wyznaczenia priorytetów walki z rakiem. Pani prof. Bielska-Lasota uczestniczyła również w opracowaniu dokumentu dla ministrów zdrowia krajów UE, w sprawie uwarunkowań efektywności wdrażania programów skryningowych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów w ramach programów regulowanych dyrektywą Komisji Europejskiej.

Pani prof. Bielska-Lasota jest współautorką licznych opracowań naukowych, które publikowane były m.in. w Lancet Oncology, Int. J. Cancer, Eur. J. Cancer, Annals of Oncology, Gynecol. Oncol. oraz na konferencjach i kongresach krajowych i światowych.

Więcej informacji

Skip to content