| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Podsumowanie konferencji – „Żywność, woda i powietrze – czy żyjemy w bezpiecznym otoczeniu?”

13 listopada 2018 roku, w siedzibie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Zakładu Higieny odbyła się Konferencja naukowa, ostatnia z cyklu wydarzeń poświęconych obchodom 100-lecia NIZP-PZH. Celem Konferencji było przybliżenie społeczeństwu najistotniejszych zagadnień będących przedmiotem prac naukowców NIPZ-PZH oraz ukazanie najważniejszych kierunków przyszłych działań, których nadrzędnym celem jest troska o zdrowie społeczeństwa.

Najważniejsze efekty :

• Uświadomienie jak istotną rolę w profilaktyce chorób cywilizacyjnych odgrywa najwcześniejsza jak tylko to możliwe identyfikacja zagrożeń i, w konsekwencji, ocena ryzyka dla zdrowia. Dostarcza ona bowiem naukowych, a więc niepodważalnych, podstaw do zarzadzania ryzykiem, często wiążącym się z podejmowaniem niepopularnych decyzji.
• Ukazanie perspektyw wykorzystania nanotechnologii w medycynie, np. w terapii celowanej chorób nowotworowych, ale także wyzwań dla oceny potencjalnych zagrożeń dla zdrowia związanych z coraz szerszym stosowaniem nanotechnologii.
• Obalanie mitów, np. że ekologiczna produkcja żywności służy produkcji lepszej żywności, podczas gdy celem ekologicznej produkcji żywności jest ochrona środowiska, a np. stała konsumpcja jaj pochodzących od kur z wolnego wybiegu czy „ekologicznych” wiąże się z ryzykiem zwiększonego narażenia na dioksyny.
• Uświadomienie, że azbest obecny w rurach cementowo-azbestowych może przedostawać się do płuc w sytuacjach gdy woda użyta do mycia powierzchni (np. podłóg) wysycha a azbest w postaci pyłu może być wdychany zwiększając ryzyko raka płuc.
• W procesie parzenia kawy mogą powstawać niebezpieczne związki chemiczne, np. mepikwat stosowany również jako substancja czynna środków ochrony roślin.
• Niektóre technologie pozyskiwania maku mogą powodować przedostawanie się do ziaren toksycznych alkaloidów z makówek, co może po spożyciu np. makowców powodować podwyższone poziomy pochodnych morfiny we krwi.

Skip to content