| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

ProfiBaza – kilka pytań i odpowiedzi

Zdrowie jest najważniejsze – choć to stwierdzenie brzmi jak pusty frazes, wcale nim nie jest. Stan Twojego zdrowia wpływa na niemal każdy aspekt życia. Dlatego też warto wiedzieć na jego temat jak najwięcej. Już wkrótce pomoże Ci w tym ProfiBaza. Co to takiego? Już wyjaśniamy! 

Czym jest ProfiBaza?

„ProfiBaza – cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce” to projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II E-administracja i otwarty rząd. Dzięki temu powstanie ogólnodostępna internetowa baza danych związanych z szeroko rozumianą tematyką zdrowotną.

W jakim celu realizowany jest ten projekt?

Głównym celem jest udostępnienie w formie cyfrowej informacji dotyczących profilaktyki chorób i promocji zdrowia, a także sytuacji zdrowotnej ludności w Polsce. Dane takie posiada obecnie przede wszystkim NIZP-PZH i inne podmioty sektora publicznego. Dzięki ProfiBazie będą mogli z nich korzystać wszyscy – zarówno w celach naukowych, administracyjnych, jak i komercyjnych czy informacyjnych. W ramach realizacji projektu zaplanowano digitalizacje zasobów analogowych, czyli przygotowanie cyfrowych danych na podstawie tradycyjnych materiałów (dokumenty, druki, zdjęcia). Następnie zostaną one zebrane i uporządkowane w cyfrowym „skarbcu”, który będzie dostępny online.

Kto go realizuje?

Głównym realizatorem projektu jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, zaś instytucjami współpracującymi są Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia.

Do kogo skierowany jest projekt?

ProfiBaza jest przygotowywana z myślą o jednostkach rządowych i samorządowych, podmiotach ochrony zdrowia i stacjach sanitarno-epidemiologicznych, instytucjach związanych ze światem nauki, ale również organizacjach pozarządowych, mediach i obywatelach w ogóle.

Jakie korzyści niesie ProfiBaza i kiedy będzie można z niej skorzystać?

Planowany termin zakończenia projektu to 28 lutego 2021 roku. Wówczas system ProfiBaza pozwoli na m.in.:

·        zbieranie danych i tworzenie raportów dotyczących sytuacji zdrowotnej w Polsce, co ułatwi podejmowanie działań w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia na wybranym terenie;

·        dostęp do rejestru programów zdrowotnych i innych działań sektora zdrowia publicznego, co pozwoli sprawniej planować następne, kontrolować obecnie realizowane i przygotowywać z nich raporty;

·        dotarcie do wszystkich z informacjami dotyczących promocji zdrowia oraz planowanych i realizowanych programach profilaktycznych, które są/będą realizowane na danym terenie.

Projekt ProfiBaza to niespotykana wcześniej okazja, aby przygotować kompleksowy i funkcjonalny zbiór danych na temat szeroko rozumianej sytuacji zdrowotnej w Polsce. Dzięki ProfiBazie po raz pierwszy każdy – również Ty i Twoi bliscy – będzie mieć dostęp rzetelnych i kompletnych informacji dotyczących zdrowia publicznego. Dowiesz się, jakie działania są realizowane, czy odpowiadają na lokalne potrzeby, ile kosztują i jakie są ich efekty. Dostęp do tej wiedzy ułatwi podejmowanie przez rząd i samorządy racjonalnych decyzji, co pozwoli na lepsze gospodarowanie publicznymi finansami przy podniesieniu skuteczności działań prozdrowotnych.

 

W ramach podsumowania zapraszamy do obejrzenia naszego materiału video – zobacz, jak wiele można dowiedzieć się w zaledwie pół minuty. A jeśli znasz kogoś, kto może być zainteresowany możliwościami, jakie daje ProfiBaza – koniecznie udostępnij mu to video!

Odtwórz wideo
Skip to content