| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl
ProfiBaza logotyp po lewej stronie znak graficzny niebiesko granatowe paski na kształt sześciokąta po prawej stronie granatowo niebieska graficzna forma nazwy ProfiBaza

Projekt ProfiBaza

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA:

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny – Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH – PIB)

ul. Chocimska 24,
00-791 Warszawa
email: pomoc-profibaza@pzh.gov.pl 

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA

Projekt ProfiBaza współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR 2014-2020
w ramach POPC nr POPC.02.03.01-00-0015/17-00

PARTNERZY PROJEKTU

Partnerzy
ProfiBaza - celem projektu jest budowa cyfrowego repozytorium oraz udostępnienie zasobów informacji dotyczących profilaktyki chorób i promocji zdrowia.
Skip to content