pzh@pzh.gov.pl

PRZEDSTAWICIELE NARODOWEGO INSTYTUTU ZDROWIA PUBLICZNEGO - PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY:

ProfiBaza - Grzegorz Juszczyk

dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk
Przewodniczący Komitetu Sterującego

Rafał Patoła
zastępca Przewodniczącego Komitetu Sterującego

POZOSTALI CZŁONKOWIE KOMITETU STERUJĄCEGO:

dr Bogdan Wojtyniak, prof. nadzw. NIZP-PZH

Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia:  Dariusz Poznański – Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego

Przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego:  Marek Kuciński – Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji: Roman Topór-Mądry – Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Przedstawiciel Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia:  Bartłomiej Wnuk – Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

CZŁONKOWIE PROJEKTU PROFIBAZA:

Robert Orłowski
Kierownik Projektu ProfiBaza

dr n. med. Ewa Urban
Kierownik Zadania nr 1

Digitalizacja oraz integracja z systemem rozproszonych i niejednorodnych informacji sektora publicznego gromadzonych przez NIZP-PZH z obszaru profilaktyki chorób i promocji zdrowia, z zakresu programów zdrowotnych/programów polityki zdrowotnej i sytuacji zdrowotnej ludności Polski.

W ramach Zadania 1 zaplanowane są następujące działania:
– Opracowanie wstępnego projektu struktury bazodanowej dla danych będących w posiadaniu NIZP-PZH oraz gromadzonych w trakcie realizacji projektu,
– Utworzenie formularza cyfrowego/aplikacji służącej gromadzeniu danych będących w posiadaniu NIZP-PZH oraz gromadzonych w trakcie realizacji projektu,
– Przygotowanie danych historycznych do digitalizacji i przekształcania cyfrowego,
– Realizacja procesu digitalizacji i przekształcania danych w ramach Obszarów I – IV,
– Weryfikacja bieżąca procesu digitalizacji i przekształcania danych, integracja bazy danych zgromadzonych w wyniku digitalizacji i przekształcania poprzez jej wprowadzenie do repozytorium Systemu,
– Weryfikacja danych i walidacja procesu integracji,
– Opracowanie wstępnej koncepcji modelu wizualizacji danych,
– Tworzenie szczegółowego modelu wizualizacji danych,
– Testowanie i doskonalenie szczegółowego modelu wizualizacji danych,
– Opracowanie przewodników, instrukcji dla użytkowników, dokumentacji istotnej w celu dalszej eksploatacji produktów projektu.

Obszar I – Dane z zakresu wybranych aspektów profilaktyki chorób i promocji zdrowia gromadzonych w jednostkach Państwowej Inspekcji Sanitarnej– koordynator – Maria Piotrowicz 

Obszar II – Dane dotyczące programów zdrowotnych gromadzone w AOTMiT- koordynator – dr n. med. Małgorzata Gajewska 

Obszar III – Dane z zakresu Narodowego Programu Zdrowia – koordynator dr n. med. Katarzyna Lewtak 

Obszar IV – Dane dotyczące sytuacji zdrowotnej ludności Polski – koordynator dr Daniel Rabczenko

Paweł Budziosz
Kierownik Zadania nr 2

Budowa systemu (sprzęt i oprogramowanie) przetwarzania i udostępniania informacji sektora publicznego gromadzonych przez NIZP-PZH.

W ramach Zadania 2 zaplanowane są następujące działania:
– Przygotowanie dokumentacji przetargowej dla zamówienia usługi doradztwa technicznego,
– Publikacja ogłoszenia o zamówieniu usługi, wyłonienie i podpisanie umowy z wykonawcą usługi doradztwa
technicznego,
– Określenie szczegółowej specyfikacji dla sprzętu informatycznego (komputery) oraz przygotowanie
dokumentacji przetargowej,
– Publikacja ogłoszenia o zamówieniu na dostawę komputerów, podpisanie umowy i dostawa sprzętu
(komputery),
– Konsultacje wymagań z podmiotami zewnętrznymi,
– Określenie szczegółowych wymagań dla Systemu,
– Przygotowanie dokumentacji przetargowej dla zamówienia usługi budowy systemu (oprogramowanie),
– Publikacja ogłoszenia o zamówieniu usługi budowy systemu (oprogramowanie), wyłonienie i podpisanie umowy
z wykonawcą,
– Prace programistyczne – budowa wersji pilotażowej,
– Wprowadzanie poprawek i udostępnienie wersji ostatecznej,
– Przekazanie dokumentacji systemu, testowanie, akceptacja i odbiory,
– Przejmowanie administracji systemem,
– Określenie szczegółowej specyfikacji dla sprzętu informatycznego (serwerownia) oraz przygotowanie
dokumentacji przetargowej,
– Publikacja ogłoszenia o zamówieniu, wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy, dostawa i instalacja sprzętu
serwerowego,
– Konfiguracja sprzętu serwerowego,
– Realizacja usługi programistycznej związanej z dostosowaniem Systemu Chorobowości Szpitalnej.

Rafał Szczepkowski
Kierownik Zadania nr 3

Informacja i promocja.

W ramach Zadania 3 zaplanowane są następujące działania:
– Redagowanie publikacji,
– Publikacja artykułów sponsorowanych w czasopismach naukowych/profesjonalnych,
– Realizacja planu promocji.