| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Raport: Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania

Opracowania dotyczące różnych aspektów zdrowia publicznego przygotowane w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH – Państwowym Instytucie Badawczym

Tradycja systematycznych raportów ukazujących w sposób syntetyczny stan zdrowia polskiego społeczeństwa w naszym Instytucie datuje się od 1977 roku. Za każdym razem redaktorzy oraz zespół autorów dbają o jak najbardziej kompleksowe podejście do przedstawienia wyzwań zdrowotnych naszego kraju. Kolejne wydania zawsze są wzbogacane o nowe zagadnienia i analizy dotyczące zdrowia publicznego, tak by wszyscy zainteresowani czytelnicy mieli nakreśloną rzetelną i możliwie szeroką diagnozę kondycji zdrowotnej Polaków i najważniejszych czynników mających na nią wpływ. W powstanie raportu zaangażowany jest liczny zespół ekspertów z naszego Instytutu oraz z innych instytucji naukowych oraz urzędów, co warto podkreślić w kontekście wielodyscyplinarnego charakteru zdrowia publicznego.

Od kilku lat Raporty są przygotowywane w ramach realizacji zadań Narodowego Programu Zdrowia. Obecne wydanie jest pierwszym przygotowanym w ramach NPZ na lata 2021-2025 i jest szczególnie ważne, gdyż ukazuje się w początkowym okresie obecnej edycji Programu i pokazuje szczególne wyzwania zdrowotne jakie pojawiły się niespodziewanie w związku z pandemią COVID-19 i jej wpływem na znaczne pogorszenie się stanu zdrowia naszego społeczeństwa. Te nowe problemy niewątpliwie będą musiały znaleźć swoje odbicie również w dalszych działaniach zarówno NPZ na lata 2021-2025 jak i innych programów mających za zadanie poprawę zdrowia ludności Polski.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem:

Skip to content