| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Wręczenie nagród im. Ludwika Rajchmana

Z wielką dumą informujemy, że 8.03.2023 zostały wręczone dyplomy Nagrody im. Ludwika Rajchmana naukowcom za ich osiągnięcia naukowe. Nagroda przyznawana jest przez Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego na podstawie rekomendacji Rady Naukowej. Nazwa nagrody przywołuje pamięć dr. Ludwika Rajchmana, wybitnego bakteriologa oraz humanistę, wizjonera, który głęboko wierzył w idee humanitaryzmu. W 1919 roku założył Centralny Zakład Higieny, późniejszy Państwowy Zakład Higieny, a obecnie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB, był również jego pierwszym dyrektorem. Po wojnie był jednym z twórców zrębów UNICEFU.

Zgodnie z regulaminem nagroda jest dwustopniowa. Nagroda I stopnia przyznawana jest za publikacje wnoszące do danej dziedziny nauki nowe, oryginalne fakty przez sformułowanie hipotezy i jej udowodnienie metodami naukowymi lub opracowanie nowych, oryginalnych metod badawczych i dokonanie ich oceny. Natomiast nagroda II stopnia przyznawana jest za publikacje dostarczające istotnych informacji do danej dziedziny nauki lub wykazujące szczególną wartość aplikacyjną.

W tym roku zostały przyznane dwie nagrody I dwie II stopnia.

Tego dnia zostały również zostały wręczone dyplomy doktora osobom, które uzyskały ten stopień naukowy w 2022 roku.

Dyplomy nagrody im. L. Rajchmana I stopnia otrzymały dwa zespoły:

Za cykl 5 prac naukowych dotyczących normalizacji narzędzi pomiaru przystosowania do choroby nowotworowej i możliwości ich wykorzystania dla zespołu pracowników z Zakładu Analiz Ekonomicznych i Systemowych NIZP PZH – PIB w składzie:

prof. dr hab. n. med. n. zdr. Aleksandra Czerw
mgr Olga Partyka
mgr Monika Pajewska
oraz pozostałych 24 współautorów spoza NIZP PZH – PIB.

Za cykl 5 publikacji oryginalnych poświęconych serologicznej diagnostyce zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz ocenie odpowiedzi humoralnej na szczepienie w kierunku COVID-19 dla zespołu z Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych w składzie:

prof. dr hab. Waldemar Rastawicki
mgr Klaudia Płaza
mgr Adam Pietrusiński
dr hab. Rafał Gierczyński, prof. NIZP PZH – PIB
oraz
prof. dr hab. Aleksandra A. Zasada z Zakładu Badania Surowic i Szczepionek
i
dr hab. Grzegorz Juszczyk

a także pozostałych 2 współautorów spoza NIZP PZH – PIB

Dyplomy nagrody im. L. Rajchmana II stopnia otrzymują dwa zespoły:

Za cykl 5 prac dotyczących opisu sezonowego krążenia wirusów grypy w Polsce w poszczególnych grupach wieku w ramach Global Influenza Surveillance and Response System (GISRS) dla zespołu z Zakładu Badania Wirusów Grypy, Krajowego Ośrodka ds. Grypy, w składzie:

prof. dr hab. Lidia B. Brydak
dr Ewelina Hallmann
mgr Katarzyna Łuniewska
mgr inż. Katarzyna Kondratiuk
mgr Karol Szymański
oraz
dr Anna Poznańska z Zakładu Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności

a także pozostałych 5 współautorów spoza NIZP PZH – PIB

Za pracę dotyczącą opracowania dwóch metod izotermicznej amplifikacji kwasów nukleinowych – RT-HDA (reverse transcription helicase dependent isothermal DNA amplification) oraz RT-LAMP (reverse transcription loop-mediated isothermal amplification) w połączeniu z odczytem z wykorzystaniem pasków immunochromatograficznych jako narzędzia do szybkiego wykrywania SARS-CoV-2, które mogą znaleźć zastosowanie w diagnostyce SARS-CoV-2 typu point-of-care (POC) dla zespołu z Zakładu Badania Surowic i Szczepionek w składzie:

prof. dr hab. Aleksandra A. Zasada
dr Ewa Mosiej
dr Marta Prygiel
dr Maciej Polak
mgr Karol Wdowiak
mgr inż. Kamila Formińska
oraz
prof. dr hab. Waldemar Rastawicki z Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych
a także pozostałych 4 współautorów spoza NIZP PZH – PIB

Dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymali:

1. dr Aneta Gajowik
2. dr Agnieszka Kołakowska-Kulesza
3. dr Wojciech Leonard Korcz
4. dr Katarzyna Krysztopa-Grzybowska
5. dr Katarzyna Kwiatkowska
6. dr Maria Anna Minorczyk
7. dr Aleksandra Maria Rajnisz-Mateusiak
8. dr Karolina Śmietańska

Dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu otrzymali:

1. dr Beata Magdalena Gad
2. dr Ewelina Maria Hallmann
3. dr Magdalena Małgorzata Krysińska-Pisarek
4. dr Małgorzata Barbara Stępień

Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej.

Skip to content