| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

29. Międzynarodowa Konferencja Sieci Szpitali Promujących Zdrowie

20-22 września 2023 r.

Zapraszamy do udziału w 29. Międzynarodowej Konferencji Sieci Szpitali Promujących Zdrowie

29TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HEALTH PROMOTING HOSPITALS AND HEALTH SERVICES CONTRIBUTIONS OF HEALTH PROMOTION TO WELL-BEING-ORIENTED HEALTHCARE IN MEMORIAM JÜRGEN PELIKAN

Wiedeń, Austria, konferencja hybrydowa / 20-22 września 2023 roku

Główny temat Konferencji nawiązuje do Karty Genewskiej WHO na rzecz dobrostanu (2021), która podkreśla pilną potrzebę osiągnięcia sprawiedliwych wyników zdrowotnych i społecznych zarówno teraz jak i dla przyszłych pokoleń, biorąc pod uwagę również wpływ na zdrowie planety. Tegoroczna Konferencja poświęcona jest Jürgenowi Pelikanowi (21.1.1940 – 11.2.2023), który od pierwszej Konferencji Szpitali Promujących Zdrowie (HPH) w 1993 roku był Przewodniczącym Komitetu Naukowego, w uznaniu jego znaczącej roli w inicjowaniu, wdrażaniu i utrwalaniu szpitali promujących zdrowie.

W trakcie Konferencji eksperci z całego świata przeanalizują dotychczasowy wkład HPH i przedyskutują przyszłe impulsy do dostosowania opieki zdrowotnej do najwyższych standardów. W tym roku będziemy koncentrować się w szczególności na:
• zrównoważonych strategiach na rzecz zdrowia pracowników w podmiotach leczniczych,
• roli promocji zdrowia w łagodzeniu zmian klimatu,
• wzmocnieniu podstawowej opieki zdrowotnej, jako partnera szpitali i systemu zdrowia publicznego,
• oraz wsparciu dla pacjentów w czasach pojawiających się kryzysów.

Formularz rejestracji uczestników znajduje się pod linkiem https://survey.goeg.at/index.php/933674

Zapraszamy również do zgłaszania abstraktów do dnia 19 marca 2023 r., godz. 18:00 CET https://www.hphconferences.org/abstract-submission/

Więcej informacji na temat Konferencji dostępnych jest na stronie wydarzenia Vienna 2023: HPH Conferences

Skip to content