| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Kleszczowe zapalenie mózgu w Polsce i na świecie.

Ocena sytuacji epidemiologicznej KZM w Polsce w latach 2015-2019 w oparciu o dane pochodzące z nadzoru epidemiologicznego. Raport NIZP PZH – PIB

Kluczowe wnioski z ekspertyzy:

  • KZM to istotny problem epidemiologiczny o znaczącym wpływie na zdrowie publiczne.
  • W Europie obserwowany jest trend wzrostowy zachorowań na KZM.
  • Wzrost zachorowań wynika m.in. z występowaniem kleszczy na obszarach, w których wcześniej nie występowały, np. okolice płn. Szwecji, oraz wydłużenia okresu aktywności kleszczy.
  • Zwiększenie zasięgu występowania kleszczy związane jest ze zmianami klimatycznymi, zwłaszcza ociepleniem.
  • KZM jest najczęstszą postacią wirusowych neuroinfekcji występujących w Polsce.
  • Istnieje duże zróżnicowanie geograficzne zgłaszalności KZM w Polsce.
  • Od lat utrzymuje się wysoki odsetek rozpoznań neuroinfekcji bez potwierdzenia etiologicznego, co skutkuje niedoszacowaniem rzeczywistej liczby zachorowań, a w konsekwencji zmniejszeniem czuło­ści i swoistości nadzoru epidemiologicznego KZM.
  • Najskuteczniejszą metodą profilaktyki KZM jest szczepienie. W krajach o wysokiej endemiczności są prowadzone szczepienia populacyjne, natomiast o umiarkowanej są rekomendowane dla osób z grup wysokiego ryzyka.
  • W Polsce szczepienia przeciw KZM są zalecane, jednak ze względu na fakt otrzymania statusu kraju endemicznego dla KZM, szczepienia w regionach o wysokiej endemiczności oraz dla grup narażonych powinny być refundowane.
  • Wyzwaniem dla nadzoru jest zwiększenie czułości i swoistości rozpoznań KZM, co można osiągnąć poprzez wprowadzenie zmian systemowych i organizacyjnych na poziomie krajowym i lokalnym.
Skip to content