| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Colifagi somatyczne – nowy parametr oceny jakości mikrobiologicznej wody w świetle wymagań znowelizowanej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184


 

Szkolenie online organizowane przez Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP PZH - PIB

Zapraszamy przedstawicieli Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne, przedsiębiorstw wodociągowych i nie tylko na szkolenie online organizowane przez Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP PZH – PIB na temat:

„Colifagi somatyczne – nowy parametr oceny jakości mikrobiologicznej wody w świetle wymagań znowelizowanej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.”

Informacje merytoryczne: dr Renata Matuszewska, e-mail: rmatuszewska@pzh.gov.pl

Termin: czwartek, 13 maja 2021, godzina 9.30 – 12.30

Forma szkolenia: online

    • uczestnicy po zarejestrowaniu się i opłaceniu szkolenia otrzymają link do uczestnictwa;

Cena szkolenia online dla 1 osoby: 260,00 zł netto (+23% VAT)

Wpłata na NOWY rachunek bankowy do 27 kwietnia 2021 r.:

Bank Gospodarstwa Krajowego: 82 1130 1017 0080 1180 2020 0005
z dopiskiem: WODA, terminem szkolenia oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika

 Rejestracja uczestników online do 20 kwietnia 2021 r. na stronie: https://szkolenie-woda.pzh.gov.pl

    • O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń i data wpływu na rachunek bankowy.

Warunki uczestnictwa:

  • Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest zarejestrowanie oraz wniesienie opłaty za szkolenie.
  • Rezygnacja ze szkolenia danego uczestnika jest możliwa na warunkach opisanych w paragrafie 5 regulaminu szkoleń i kursów NIZP PZH – PIB.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku niedostatecznej liczby uczestników oraz możliwość wprowadzenia zmian w programie.
  • W przypadku braku miejsc możliwe jest zorganizowanie szkolenia w drugim terminie.

➡ Program szkolenia, regulamin szkoleń i kursów NIZP PZH – PIB dostępne są pod adresem: https://szkolenie-woda.pzh.gov.pl

Skip to content