| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Wspomnienie – Profesor dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł Profesor dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak, wybitna postać polskiej nauki, wieloletni  członek Rady Naukowej w NIZP-PZH.

Profesor dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak

Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu w 1955r. Został specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych (I stopień 1957r. i II stopień 1961r.) i zdrowia publicznego.

Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1962r. w Akademii Medycznej w Poznaniu na podstawie rozprawy pt. „Znaczenie kliniczne oceny zaburzeń równowagi kwasowo–zasadowej”. W 1966r. w tej samej uczelni uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy pt. „Zapalenie odmiedniczkowe nerek w świetle badań czynnościowych”. W 1972r. został profesorem nadzwyczajnym.

W latach 1978–1986 pracował w Światowej Organizacji Zdrowia w Biurze Regionalnym na Europę w Kopenhadze, gdzie był dyrektorem ds. nauki i kształcenia kadr medycznych, a następnie ds. polityki i systemów zdrowia, nauki i kształcenia medycznego.

W 1986r. został kierownikiem Zakładu Międzynarodowych Problemów Zdrowia w CMKP w Warszawie. W 1989 roku został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej oraz na współprzewodniczącego podzespołu ds. Zdrowia w obradach Okrągłego Stołu. W latach 1989–1991 w rządzie Tadeusza Mazowieckiego pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej.

W 1991r. został Dziekanem Studium Medycyny Społecznej CMKP, a następnie dyrektorem w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP. W 1995r. przyjął od Światowej Organizacji Zdrowia propozycję utworzenia i zarządzania Centrum Badań nad Zdrowiem w Kobe w Japonii. Funkcję dyrektora Centrum pełnił do przejścia na emeryturę w 1999r. W latach 1999–2005 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Międzynarodowych Problemów Kształcenia Medycznego w Nowym Jorku. Od 2006 pracował w Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach na stanowisku profesora w Katedrze Zdrowia Publicznego.

Członek wielu organizacji i towarzystw naukowych, w tym m.in.: Europejskiego Towarzystwa Zarządzania Opieką Zdrowotną, Europejskiego Towarzystwa Szkół Medycznych, Królewskiej Akademii Medycyny Katalonii, Europejskiego Towarzystwa Edukacji Medycznej, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

Autor lub współautor ponad 500 publikacji z zakresu medycyny, kształcenia medycznego i zdrowia publicznego. Redaktor podręcznika „Choroby wewnętrzne” oraz „Zdrowie publiczne wyzwaniem systemów zdrowia XXI wieku” oraz „Zdrowie publiczne Najważniejsze zagadnienia dla studiujących i zainteresowanych nauką o zdrowiu”. Promotor wielu prac doktorskich.

Wielokrotnie odznaczony: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi,  Odznaką honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, Złotym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, Srebrnym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”,  Brązowym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”.

Skip to content