| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Wytyczne dla placówek dot. odwiedzin osób umierających oraz możliwości identyfikacji zwłok Pacjenta

Wytyczne Konsultanta Krajowego w dziedzinie Epidemiologii

w sprawie

umożliwienia bezpiecznego kontaktu rodziny z Pacjentem w przypadku gdy Pacjent jest umierający oraz możliwości identyfikacji zwłok Pacjenta w przypadku gdy zgon Pacjenta nie był związany z podejrzeniem zachorowania na COVID-19, a podmiot leczniczy nie jest tzw. szpitalem jednoimiennym

data przygotowania wytycznych: 12.06.2020r.

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
w artykule art. 20 ust. 2 (Dz.U. z 2020 poz. 849) wskazuje na prawo do poszanowania godności Pacjenta obejmujące szczególne sytuacje jak prawo do umierania w spokoju
i godności. Placówka medyczna może czasowo ograniczyć korzystanie z praw przez Pacjentów w sytuacji zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów.  Decyzję w tym zakresie podejmuje kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz, uwzględniając przy tym sytuację w danym podmiocie leczniczym.

W sytuacjach nadzwyczajnych takich jak: pożegnanie Pacjenta przez najbliższych oraz identyfikacja zwłok Pacjenta przez rodzinę, gdy zgon Pacjenta nie był związany
z podejrzeniem zachorowania na COVID-19, a podmiot leczniczy nie jest tzw. szpitalem jednoimiennym, wskazane jest umożliwienie odwiedzin.

 Wytyczne dotyczące organizacji odwiedzin rodziny w w/w przypadkach:

 1. Wizyta  rodziny w szpitalu powinna być ustalona z lekarzem sprawującym opiekę nad Pacjentem.
 2. Po wejściu do szpitala osoba odwiedzająca powinna zdezynfekować dłonie oraz założyć jednorazową maseczkę chirurgiczną.
 3. Osoba odwiedzająca powinna mieć przeprowadzony krótki wywiad epidemiologiczny w kierunku możliwego narażenia na zakażenie SARS-CoV-2 w okresie ostatnich 14 dni, oraz obecnego stanu zdrowia (brak objawów infekcji).
 4. Po osobę odwiedzającą przychodzi wyznaczony pracownik oddziału w którym przebywa Pacjent.
 5. Po wejściu do oddziału osoba odwiedzająca powinna ponownie zdezynfekować ręce, nałożyć jednorazowy fartuch flizelinowy, czepek na głowę oraz rękawiczki jednorazowe. Maseczka jednorazowa chirurgiczna powinna zasłaniać nos i usta.
 6. Osoba odwiedzająca jest wprowadzana do sali chorego przez lekarza oddziału lub innego wyznaczonego pracownika.
 • Przy łóżku Pacjenta może przebywać tylko jedna osoba z rodziny przez czas nie przekraczający 15 minut.
 1. Jeśli to możliwe, w kontaktach z innymi osobami należy zachować odległość co najmniej 1 metra.
 2. Należy unikać dotykania rękoma twarzy, szczególnie okolicy ust, nosa i oczu.
 3. W czasie powitania i pożegnania nie należy się całować.
 4. Podczas epidemii wskazane jest też ograniczanie podawania ręki.
 5. Po zakończeniu wizyty lekarz lub inny wyznaczony pracownik oddziału odprowadza osobę odwiedzającą z sali chorego oraz z oddziału.
 6. Przed wyjściem z sali osoba odwiedzająca zdejmuje rękawiczki i dezynfekuje dłonie.
 7. Przed opuszczeniem oddziału osoba odwiedzająca zdejmuje odzież ochronną, ponownie dezynfekuje dłonie oraz zakłada nową maseczkę chirurgiczną.

Dr hab. Iwona Paradowska-Stankiewicz, prof. NIZP-PZH

Wytyczne do pobrania

Skip to content