| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Wyniki zapytania ofertowego dotyczącego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla konkursu : POPC.02.03.01-IP.01-00-001/15

W dniu 16.11.2015r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na  usługę przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla konkursu : POPC.02.03.01-IP.01-00-001/15; II oś priorytetowa: E-administracja i otwarty rząd; Działanie 2.3: Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego; Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ I: Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych).

Wybrano: Euro – Investment Consulting Service Piotr Skajewski Ul. Jaskółcza 10 , 05-807 Podkowa Leśna  NIP: 529-164-41-81

Skip to content