| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

22-23.11.2023 – Szkolenie online: Dekontaminacja wyrobów wielorazowego użytku – szkolenie w zakresie wykonywania dekontaminacji i postępowań higienicznych w gabinetach tatuażu oraz innych gabinetach świadczących usługi podczas, których może dojść do naruszenia ciągłości skóry.

DATA I ZAKRES KURSU

22 listopada 2023
Zasady dekontaminacji wyrobów wielorazowego użytku oraz postępowania higieniczne na postawie normy PN-EN 17169: 2020 Tatuowanie – zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania tatuażu.

23 listopada 2023
Zasady dekontaminacji wyrobów wielorazowego użytku w obszarze poza medycznym, ze szczególnym uwzględnieniem normy PN-EN 13060 – Małe sterylizatory parowe.

CEL KURSU

  • Zapoznanie kursantów z zagadnieniami dotyczącymi zasad bezpiecznego wykonywania tatuażu. Zasadami mycia, dezynfekcji i sterylizacji wyrobów wielorazowego użytku w gabinetach tatuażu wg normy PN-EN 17169: 2020, punktami krytycznymi procesów, w których może dojść do przeniesienia zakażenia.
  • Zapoznanie kursantów z zagadnieniami dotyczącymi ryzyka przeniesienia zakażenia drogą krwiopochodną podczas wykonywania zabiegów naruszających ciągłość skóry. Wymaganiami w odniesieniu do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji na stanowiskach sterylizacji gabinetowej. Zapoznanie się z wymaganiami stawianymi małym sterylizatorom parowym zgodnie z normą PN-EN 13060.

ZAKRES KURSU

• Zasady bezpiecznego wykonywania zabiegów tatuowania i innych zbiegów przebiegających z naruszeniem ciągłości skóry w zakresie dekontaminacji powierzchni i sprzętu wielorazowego użytku,
• Instrumentarium tatuażysty – sprzęt i materiały jednorazowego i wielorazowego użytku,
• Procesy mycia, dezynfekcji i sterylizacji wyrobów wielorazowego użytku w gabinetach tatuażu oraz innych gabinetach świadczących usługi mogące naruszyć ciągłość skóry,
• Zasady dekontaminacji powierzchni. Higieniczne mycie i dezynfekcja rąk w gabinetach usługowych.

ADRESACI SZKOLENIA

  • Osoby pracujące w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, kontrolujące gabinety usługowe,
  • Osoby zajmujące się wykonywaniem tatuażu,
  • Osoby pracujące w nadzorze, kontrolujące gabinety tatuażu,
  • Osoby wykonujące w praktyce zawodowej procesy dekontaminacji wyrobów wielorazowego użytku w gabinetach tatuażu.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Skip to content