| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Kurs specjalizacyjny w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – EPIDEMIOLOGIA KLINICZNA

TYTUŁ KURSU

EPIDEMIOLOGIA KLINICZNA

CEL KURSU

Zapoznanie kursantów z rodzajem badań klinicznych, zasadami prowadzenia badań klinicznych i ich znaczeniem oraz publikowanie wyników tych badań zgodnie z medycyną opartą na dowodach

ZAKRES KURSU

 • Rodzaje badań klinicznych
 • Eksperyment kliniczny: definicja i elementy
 • Zasady Dobrej Praktyki Klinicznej
 • Analiza statystyczna danych i obliczanie wielkości próby
 • Elementy analizy ekonomicznej
 • Protokół badania i projekt kwestionariusza
 • Rodzaje badań nieeksperymentalnych
 • Medycyna oparta na dowodach: zasady i metaanaliza
 • Interpretacja wyników badań i ocena testów diagnostycznych
 • Sporządzanie projektów badawczych różnych typów
 • Krytyczna ocena artykułów naukowych

ADRESACI KURSU

 • Osoby posiadające tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera specjalizujące się w dziedzinie epidemiologii

KIEROWNIK KURSU

Profesor NIZP PZH – PIB dr hab. Iwona Paradowska-Stankiewicz

Formularz rejestracyjny

  Dane niezbędne do wystawienia FV

  [/group]

  Zgody

  Skip to content