| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty w zakresie Uzdrowiskowych Surowców Leczniczych w Zakładzie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP – PZH

  1. Pani Joanna Ziemska

II etap konkursu, tj. rozmowa kwalifikacyjna z wyżej wymienioną osobą, odbędzie się 20 grudnia 2018 r. wg indywidualnie uzgodnionego telefonicznie terminu z kandydatem.

Miejsce prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych: siedziba Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawa (budynek C, parter, pokój nr 4).

Lista kandydatów może ulec zmianie w przypadku nadesłania oferty drogą pocztową z ważną datą stempla pocztowego.

Dokument do pobrania

Skip to content