| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Pożegnanie – dr n. med. Krzysztof Kuszewski

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że odszedł dr n. med. Krzysztof Kuszewski.

Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu z 1965 r. Stopień doktora uzyskał w 1997 r. w Instytucie Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki.

W latach 1994 -1997 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, gdzie był odpowiedzialny m.in. za przekształcenia systemowe w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych i lekarzy rodzinnych, reformę pogotowia, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, zakładach opieki zdrowotnej, transplantologii.

W 1997 r. został Kierownikiem Pracowni Nadzoru Epidemiologicznego a następnie kierownikiem Zakładu Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia w Państwowym Zakładzie Higieny.

Współautor podręczników, monografii i artykułów z dziedziny epidemiologii, szczepień, chorób zakaźnych, organizacji ochrony zdrowia oraz szpitalnictwa.

Powoływany w skład różnych ciał kolegialnych, m.in. Komisji Sportu Powszechnego Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a także na wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego oraz Polskiej Unii Onkologii.

W 1997 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W naszej pamięci pozostanie jako wspaniały naukowiec, współpracownik oraz człowiek wielkiego serca, który pomagał bezinteresownie wszystkim tego potrzebującym.

Rodzinie
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dyrekcja, Rada Naukowa oraz koleżanki i koledzy z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny – Państwowego Instytutu Badawczego

Skip to content