| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

ProfiBaza jako wsparcie profilaktyki chorób i promocji zdrowia w społecznościach

https://www.pzh.gov.pl/projekt-profibaza/

28 października 2020 r w ramach XVIII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów odbyło się spotkanie eksperckie online pt.: „ProfiBaza jako wsparcie profilaktyki chorób i promocji zdrowia w społecznościach lokalnych i w regionach”. Panel poświęcony był systemowi ProfiBaza oraz współpracy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH z samorządami.

Moderatorem dyskusji był Marek Wójcik, Pełnomocnik Zarządu – ekspert ds. legislacyjnych, Związek Miast Polskich. W składzie panelistów – ekspertów znaleźli się:

  • dr hab. n. med. Dorota Cianciara – specjalista w zakresie danych dotyczących programów zdrowotnych w Projekcie ProfiBaza, Zakład Promocji Zdrowia i Prewencji Chorób Przewlekłych, NIZP-PZH
  • Anna Dusza-Ciechanowska – Kierownik Referatu Promocji Zdrowia i Profilaktyki, Urząd Miasta Kielce
  • Rafał Halik – Zakład Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności, NIZP-PZH
  • Maria Piętak-Frączek – Kierownik Referatu do spraw Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa; Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich
  • dr n. med. Ewa Urban – Kierownik Zadania nr 1, Zakład Promocji Zdrowia i Prewencji Chorób Przewlekłych, NIZP-PZH.

Podczas dyskusji poruszone zostały kwestie systemu ProfiBaza – jego możliwości i funkcjonowania w obszarach problematyki sprawozdawczości i monitorowania programów zdrowotnych, ale również badań naukowych, działań legislacyjnych, stanu zdrowia populacji oraz nadzoru epidemiologicznego. Zaprezentowano korzyści, jakie niesie za sobą powstanie systemu ProfiBaza dla odbiorców. Poruszono problematykę nadmiernego rozproszenia informacji publicznej dotyczącej profilaktyki chorób i promocji zdrowia oraz omówiono propozycję ich scalenia w nowym systemie. Dyskusja dotyczyła również lokalnych doświadczeń w obszarze promocji zdrowia i oczekiwań samorządów w stosunku do systemu ProfiBaza. Przedstawiciele NIZP-PZH zaprezentowali możliwości nowego systemu, w tym szczegóły dotyczące archiwum, generowania raportów dla powiatów na podstawie wskaźników zdrowotnych oraz indeksu deprywacji. Reprezentantki władz samorządowych wprowadziły do dyskusji problematykę dostępu do rejestru programów zdrowotnych oraz zalet automatyzacji procesów administracyjnych i ścieżki sprawozdawczej dla realizatorów. Podsumowaniem panelu były przykłady dobrych praktyk oraz omówienie zależności pomiędzy edukacją zdrowotną a budowaniem spójności społecznej i kapitału społecznego.

Zapraszamy do obejrzenia zapisu panelu.

Skip to content