| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

AKTUALNOŚCI

UWAGA: Informujemy o czasowym zawieszeniu wykonywania badań diagnostycznych:

EP-18 Odczyn immunoenzymatyczny ELISA IgG w kierunku włośnicy
EP-16 Odczyn immunoenzymatyczny ELISA IgG w kierunku zarażenia Taenia solium; inwazja tkankowa (wągrzyca) i inwazja jelitowa
EP-15 Odczyn immunoenzymatyczny ELISA IgG w kierunku bąblowicy Echinococcus multilocularis
EP-1 Badanie określające obecność toksoplazmowych IgA (ELISA)
EP-17 Wągrzyca IgG (Taenia solium) – Potwierdzenie rozpoznania metodą WESTERN-blot

UWAGA: Informujemy o czasowym zawieszeniu wykonywania badań diagnostycznych w kierunku Anaplazmozy metodą IFA. W zamian proponujemy wykonywanie testów w kierunku Anaplazmozy metodą immunoblot (pozycje cennika: EK48 i EK49).

Zakład Wirusologii NIZP PZH – PIB informuje, że od dnia 25.10.2023 do odwołania wstrzymuje przyjęcia materiału na badania w kierunku zakażenia wirusami: HHV-6, HHV-7 oraz HHV-8 wykonywane metodą PCR. O wznowieniu przyjęć materiału poinformujemy odrębnym komunikatem.

Zakład Wirusologii NIZP PZH – PIB informuje, że od dnia 12.10.2023 wznawia przyjęcia materiału na badanie w kierunku zakażenia wirusem Gorączki Zachodniego Nilu (West Nile Virus – WNV) wykonywane metodą real time RT-PCR.

Zalecenia dla podmiotów leczniczych dotyczące sprawnego przepływu informacji o sytuacji epidemicznej związanej z koronawirusem COVID-19

Kierownikom podmiotów leczniczych zaleca się zorganizowanie sprawnego przepływu informacji do podległych pracowników o sytuacji epidemicznej związanej z koronawirusem COVID-19, oraz ustawicznej aktualizacji stanu wiedzy w zakresie zaleceń/wytycznych dotyczących w szczególności:

•       Pomocy pacjentom zgłaszającymi się telefonicznie lub osobiście z prośbą o informację
•       Postepowania z pacjentami zgłaszającymi się do poradni, Izb Przyjęć lub SOR z objawami infekcji dróg oddechowych o małym lub średnim stopniu nasilenia bez dodatniego wywiadu epidemiologicznego w kierunku infekcji COVID-19
•       Postepowania z pacjentami zgłaszającymi się do poradni, Izb Przyjęć lub SOR z objawami infekcji dróg oddechowych o małym lub średnim stopniu nasilenia z dodatnim wywiadem epidemiologicznym dotyczącym możliwości kontaktu z osobami zarażonymi wirusem COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dni
•       Postępowania z pacjentami z ciężkimi objawami wirusowego zapalenia płuc z dodatnim wywiadem epidemiologicznym dotyczącym możliwości kontaktu z osobami zarażonymi wirusem COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dni lub pochodzącymi ze zidentyfikowanego klastra epidemicznego osób prezentujących ciężkie objawy wirusowego zapalenia płuc
•       Zasad zlecania transportu sanitarnego i jego dostępności, oraz finansowania w przypadkach , o których mowa powyżej
•       Zasad zlecania i dostępności testów diagnostycznych potwierdzających infekcję wirusem COVID-19, oraz pobierania materiału do badań i jego transportu.

W tym celu zaleca się kierownikom podmiotów leczniczych zapewnienie:

1.       Na najbliższych, tj. od poniedziałku 2 marca 2020 r.  odprawach personelu oddziałów, poradni , izb przyjęć lub SOR przekazanie informacji przez kierowników/ordynatorów dotyczących wytycznych/zasad postępowania z pacjentami w zależności od kategorii, wymienionych w komunikacie GIS z dnia 27.02.2019 przesłanym do podmiotów leczniczych wraz przekazaniem wspomnianych materiałów do komórek organizacyjnych udzielających świadczeń zdrowotnych
2.       Omówienie kwestii związanych z transportem sanitarnym pacjentów (szczegóły dostępne we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ)
3.       Aktualnej informacji o lokalnych szpitalach lub oddziałach chorób zakaźnych i zasadach kierowania tam pacjentów i ich transportu
4.       Wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za monitorowanie komunikatów dotyczących zaleceń/wytycznych postępowania wydawanych przez GIS, MZ, NFZ, Wojewodów lub inne właściwe organy, aktualizacje stanu wiedzy i jej niezwłoczne przekazywanie do osób odpowiedzialnych za organizację i wykonywanie świadczeń zdrowotnych.

UWAGA !

nie zaleca się hospitalizacji pacjentów z niewielkimi lub średnio nasilonymi objawami infekcji dróg oddechowych. Osoby z takimi objawami, co do zasady powinny być leczone ambulatoryjnie w warunkach domowych.

Informacja dotycząca zmiany dotychczasowych zasad finansowania transportu do NIZP PZH – PIB próbek do badań w kierunku odry.

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zrealizowaniem założeń umowy NPZ w ramach  której finansowany był transport próbek do badań diagnostycznych w kierunku potwierdzenia przypadków odry, z dniem 18.12.2018 r. transport próbek do NIZP PZH – PIB odbywa się wyłącznie na zlecenie i koszt podmiotu zlecającego badanie. Niniejsza decyzja jest następstwem wzrostu liczby przypadków podejrzeń odry w kraju i wcześniejszym niż przewidywano wyczerpaniem przyjętego na rok 2018 limitu badań. Jednocześnie uprzejmie dziękujemy za dotychczasowe przekazywanie próbek do badań mających na celu potwierdzenie przypadków odry i różyczki.

Niemniej zaznaczamy, że próbki od pacjentów, w przypadku których terytorialnie właściwa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczne (SSE) wskaże zasadność wykonania badania potwierdzającego zakażenie wirusem odry, zostaną poddane nieodpłatnemu badaniu w Zakładzie Wirusologii NIZP PZH – PIB.

Bez konsultacji z SSE można przysyłać materiał do badań usługowych w kierunku odry i różyczki wykonywanych zgodnie z cennikiem Zakładu Wirusologii NIZP PZH – PIB. Transport próbek odbywa się na koszt zleceniodawcy.

Skip to content