pzh@pzh.gov.pl

Pobieranie materiałów do badań diagnostycznych ( krew i wymazy) wykonywanych w NIZP-PZH przeprowadzane jest w Centrum Medycznym Lux Med ul. Puławska 15 w Warszawie, po uprzedniej rejestracji pacjentów w Punkcie Przyjęć Materiałów do Badań Diagnostycznych NIPZ-PZH. Materiał pobierany jest  od osób dorosłych i dzieci od 6 roku życia.

Skip to content