pzh@pzh.gov.pl

Szanowni Państwo, 

Informujemy, że od dnia 04 maja 2021 r. dla pacjentów indywidualnych, rejestracja i pobieranie materiałów do badań diagnostycznych wykonywanych w Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych NIZP-PZH, będzie przeprowadzane w Centrum Medycznym NIZP-PZH ul. Powsińska 61/63 w Warszawie.

Punkt pobrań będzie czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 08:15- 12:00.

Materiał będzie pobierany od osób powyżej 16 roku roku życia, po uprzedniej rejestracji telefonicznej pod nr tel.: 22 55 09 692.

Szanowni Państwo,

od dnia 11 marca 2019 r. pobieranie materiałów do badań diagnostycznych wykonywanych w NIZP-PZH (krew i wymazy), jest przeprowadzane w Centrum Medycznym Lux Med ul. Puławska 15 w Warszawie (naprzeciwko Instytutu). Pobrania będą odbywają się po uprzedniej rejestracji pacjentów w Punkcie Przyjęć Materiałów do Badań Diagnostycznych NIPZ-PZH.

UWAGA: Materiał pobierany jest od osób dorosłych, a także dzieci od 6 roku życia.

PUNKT PRZYJĘĆ MATERIAŁÓW DO BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

Punkt Przyjęć Materiałów do Badań Diagnostycznych funkcjonuje
od poniedziałku do piątku  w godzinach 8:00-15:00,
ul.Chocimska 24,
00-791 Warszawa
Kontakt telefoniczny: 022 542 12 21.  fax: 022 542 12 55

FORMY PŁATNOŚCI ZA BADANIA DIAGNOSTYCZNE:

• płatność gotówką
• płatność kartą

Informujemy, że w zakładce Pliki do Pobrania dostępny jest aktualny formularz zlecenia badań.

Zlecenie powinno być wypełnione zgodnie z obowiązującym formularzem.

W przypadku zgłoszeń osobistych do Punktu Przyjęć Materiałów do Badań Diagnostycznych, Personel PPM wypełnia Formularz Zlecenia Badania.

Osoba przyjmująca materiał do badania będzie prosiła Klienta indywidualnego o następujące dane: imię
i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, datę i godzinę pobrania próbki w celach wypełnienia zlecenia.

Podmioty prowadzące działalność leczniczą powinny do próbek badań załączyć wypełniony Formularz Zlecenia Badania (pdf).

Wydawanie, przekazywanie wyników

Przy przekazywaniu wyników badań, laboratorium postępuje zgodnie z procedurą Poufność badań i ochrona praw własności pacjenta zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r.Wynik badania może zostać przesłany pocztą lub odebrany osobiście przez zleceniodawcę badania lub osobę przez niego upoważnioną (wzór upoważnienia.pdf).

Wyrażanie opinii o usługach

W celu stałego podnoszenia poziomu świadczonych usług prosimy o wyrażanie opinii i uwag bezpośrednio w Punkcie Przyjęć Materiału do Badań Diagnostycznych.

Skip to content