| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

PUNKT PRZYJĘĆ MATERIAŁÓW DO BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

Punkt Przyjęć Materiałów do Badań Diagnostycznych funkcjonuje
od poniedziałku do piątku  w godzinach 8:00-15:00,
ul. Chocimska 24,
00-791 Warszawa
Kontakt telefoniczny: 022 542 12 21.  fax: 022 542 12 55

FORMY PŁATNOŚCI ZA BADANIA DIAGNOSTYCZNE:

 • płatność gotówką
 • płatność kartą
 • płatność przelewem

  Dane do przelewu:  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego  
  Państwowy Zakład Higieny – Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Chocimska 24
  00-791 Warszawa
  NIP: 525-000-87-32 
  Regon: 000288461

  Bank Gospodarstwa Krajowego
  Al. Jerozolimskie 7
  00-955 Warszawa

  Numer konta dla płatności krajowych:
  93 1130 1017 0080 1180 2020 0001

  Numer konta dla płatności zagranicznych:
  IBAN: PL 93 1130 1017 0080 1180 2020 0001
  (SWIFT: GOSKPLPW

❗ Aby zlecić badanie, pobierz i wypełnij aktualny formularz zlecenia z zakładki Pliki do Pobrania.

Osoba przyjmująca materiał do badania będzie prosiła Klienta indywidualnego o następujące dane: imię
i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, datę i godzinę pobrania próbki w celach wypełnienia zlecenia.

Podmioty prowadzące działalność leczniczą powinny do próbek badań załączyć wypełniony Formularz Zlecenia Badania zgodny z kierunkiem badania diagnostycznego. Formularze dostępne są na stronie Pliki do pobrania.

Wydawanie, przekazywanie wyników

Przy przekazywaniu wyników badań, laboratorium postępuje zgodnie z procedurą Poufność badań i ochrona praw własności pacjenta zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r. Wynik badania może zostać przesłany pocztą lub odebrany osobiście przez zleceniodawcę badania lub osobę przez niego upoważnioną (wzór upoważnienia.pdf).

Wyrażanie opinii o usługach

W celu stałego podnoszenia poziomu świadczonych usług prosimy o wyrażanie opinii i uwag bezpośrednio w Punkcie Przyjęć Materiału do Badań Diagnostycznych. 

Skip to content