| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

POLITYKA JAKOŚCI

W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów Medyczne Laboratoria Diagnostyczne NIZP PZH – PIB przykładają ogromną wagę do jakości świadczonych usług. Cel ten udaje nam się osiągnąć m.in. poprzez wyposażenie laboratoriów w nowoczesną aparaturę badawczą, wdrożony system potwierdzony uzyskanymi certyfikatami akredytacyjnymi – Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) a w przypadku Laboratorium Zakładu Surowic i Szczepionek – przynależnością do sieci Laboratoriów Kontrolujących Produkty Lecznicze w Unii Europejskiej (EDQM).

Jako dowód stałego podnoszenia poziomu naszych usług w trosce o satysfakcję naszych klientów Medyczne Laboratoria Diagnostyczne NIZP PZH      – PIB wdrożyły również Politykę Jakości, która zapewnia iż  badania wykonywane są na najwyższym poziomie i zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną. Podstawowym celem Polityki Jakości jest zaspokojenie wymagań klienta przy jednoczesnym spełnieniu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 określającej ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych.

Polityka jakości jest realizowana poprzez:

• Stałe utrzymywanie wysokiego poziomu jakości badań
• Zapewnienie rzetelności wyników badań wynikającej z profesjonalizmu ich wykonania
• Zapewnienie klientowi użytecznych wyników badań
• Stosowanie kontroli wewnątrz i zewnątrz laboratoryjnej
• Zapewnienie klientowi praw własności i ochrony poufnych informacji

W ramach realizacji Polityki Jakości zapewniamy bezstronność i niezależność wykonywanych badań poprzez:

• Stworzenie zasad gwarantujących pełną odpowiedzialność personelu w zakresie wykonywanych badań
• Stałe doskonalenie kompetencji personelu i konstruktywne reagowanie na potrzeby klientów

Biorąc pod uwagę ogromne znacznie jakie ma dla nas zaufanie klienta i działalność zgodna z przepisami, celem powyższej polityki jest stały rozwój zakresu usług oraz wprowadzenie nowych metod badawczych spełniających wymagania przepisów krajowych i  międzynarodowych.

Logo PCA nr AB 509
Skip to content