| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

„Wymiana dźwigu osobowego w budynku „AB” Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie”

Po lewej stronie graficzny pełnokolorowy znak barw Rzeczypospolitej Polskiej po prawej stronie herb na czerwonym tle rze biały ze złotą koroną

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA 

„Wymiana dźwigu osobowego w budynku „AB” Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie” 

Wartość dofinansowania: 183 731 zł
Całkowita wartość inwestycji: 240 597 zł
Okres realizacji: grudzień 2020 r.

Projekt realizowany formie dotacji celowej z budżetu państwa w budynku  „AB”  Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie. Celem projektu była realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wymianie wyeksploatowanego dźwigu osobowego na nowy.

Nowy dźwig został wykonany z zachowaniem obecnie obowiązujących przepisów i warunków technicznych stosowanych w normach dźwigowych, a zatem zapewni bezpieczeństwo personelu oraz prawidłowe funkcjonowanie pracy w laboratoriach mieszczących się w budynku „AB” tj. Zakładu Wirusologii, Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru, Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych, Zakładu Badania Surowic i Szczepionek, w tym laboratorium
o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa biologicznego spełniające wymogi standardu BSL – 3 wykorzystywanego do badań w kierunku koronawirusa SARS – CoV-2.  

Skip to content