| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Kurs specjalizacyjny w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – EPIDEMIOLOGIA CHORÓB ZAKAŹNYCH

CEL KURSU

Zapoznanie się z pojęciami związanymi z epidemiologią chorób zakaźnych. Kursant zdobywa umiejętności z zakresu podstawowych sposobów zwalczania chorób zakaźnych, rozpoznawania epidemii, postępowania w czasie epidemii, opracowania ogniska epidemicznego oraz zasad prowadzenia nadzoru epidemiologicznego.

ADRESACI KURSU

 • Osoby posiadające tytuł zawodowy magistra specjalizujące się
  w epidemiologii

KIEROWNIK KURSU

dr hab. Iwona Paradowska-Stankiewicz

Formularz rejestracyjny

  Dane niezbędne do wystawienia FV

  [/group]

  Zgody

  [/group]

  Skip to content