| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Szkolenie online: Radon w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Znaczenie przeprowadzania pomiarów stężenia radonu, dostępne środki techniczne służące zmniejszeniu jego stężenia.

DATA I ZAKRES KURSU

Radon w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Znaczenie przeprowadzania pomiarów stężenia radonu, dostępne środki techniczne służące zmniejszeniu jego stężenia.

Terminy szkoleń:

  • 20.10.2022
  • 22.11.2022
  • 29.11.2022

Szkolenie online. Czas trwania 1 dzień w godzinach 12:00 – 13:30

 

ADRESACI SZKOLENIA

  • Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
    • W pierwszej kolejności szkolenie organizowane jest dla Pracowników WSSE we Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Lublinie, Kielcach, Rzeszowie, Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Gdańsku i Warszawie oraz PSSE właściwych dla terenów wskazanych powyżej województw.

Formularz rejestracyjny

Przyjmowanie zgłoszeń zostało zakończone.

Skip to content